Powtórzenie: anatomia kończyna

Biologia, powtórzenie. 90 pytań.

1. a. brachialis biegnie
C) z v. cephalica (?) w powrózku naczyniowym
B) z n. radialis w górnej 1/3 ramienia
2. Kanał przyśrodkowy kostki:
C) zawiera ścięgno mięśnia piszczelowego przedniego (zawiera tylnego)
D) zawiera ścięgno mięśnia prostownika długiego palucha (zawiera zginacza)
3. Staw siodelkowy:
zachowuje się jak staw bicondylaris
jednoosiowy
3. Objawy porażenia median n. (n.medianus) to:
a) niemożność prostowania palców
4. Otwór trójboczny (foramen axillare mediale) zawiera :
A. Circumflexa humeri posterior (czworoboczny ;) )
N. Axillaris (czworoboczny ;) )
5. Tętnica ramienna
⅓ ramienia biegnie z n. Promieniowym
Ost nie pamiętam :c Ale było źle na 100 % :D
6. Dno fossa poplitea tworzy
m. Plantaris
gastrocnemicus ( ogranicza od dołu)
pelvic plane of least dimensions l
7. :D 42 Letni kamieniarz pracuje długo na kolanach, Potyka się o krawężnik, przewraca na drodze, potyka o próg w domu. Jak nerw uległ uszkodzeniu :
D. Nerw ten jest nerwem typowo czysto-ruchowym?
B uszkodzenie powoduje upośledzenie ruchów odwracania stopy strzałkowy wspólny
8. Student zachlał (po suto zakrapianym grillu*) i zasnął na ławce przed akademikiem, z przewieszoną przez ławkę ręką (swoją* XD), na której opierał głowę. Objaw: opadanie ręki. Nerw który uległ uszkodzeniu:
C unerwia palec 2 po stronie grzbietowej ½ przyśrodkowe
E jego uszkodzenie uniemożliwia zginanie palców (?)
9. Nervus ulnaris
D jestem debilem bo robie bazy
E jestem głupkiem bo to czytam
B przyśrodkowo od pisiforme przechodzi z przedramienia na rękę (bocznie. skawina twierdzi że przyśrodkowo?
10. W canalis malleolaris medialis biegnie
D m tibialis anterior
11. V. Saphena parva przechodzi w;
D. v. femoralis
B. v. tibialis posterior
-C. v. tibialis anterior
12. Tętno badamy na
E. a. iliaca ex terma
D. a. tibialis anterior
B. a. fibularis
13. Do gałęzi ściennych a iliaca interna należą
A a epigastrica Inferior
B a circumflexa ilium profunda
14. Staw talocrualis
E główkę tworzy tuberculum calcanei
15. Palpacyjnie możemy wyczuć
C processus coronoideus ulnae
D caput radii
16. Do więzadeł articulatio acromioclavicularis należy:
D ligamentum trapezoideum
E ligamentum coracoacrominale
B ligamentum coracohumerale
17.Oceń poprawność twierdzeń: proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi do tego plis
C powierzchnię boczną przedramienia zaopatruje n.medianus
D skórę powierzchni przedniej przedramienia zaopatruje n.medianus
19.oceń czy gałęzie wymienionych tętnic tworzą sieć tętniczą kolana?
D a.obturatoria
20. Ruch obrotowy łopatki z uniesieniem jej do góry umożliwiają:
E m. pectoralis minor raczej obrót z obniżeniem
D m. latissimus dorsi

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.