Powtórzenie: ADSK

Informatyka, powtórzenie. 59 pytań.

1. Dysk twardy tylko z jedną partycją rozszerzoną może zostać podzielony maksymalnie na:
a. 4 partycje na system i dane
2. Systemy unixowe uruchamiamy w trybie jedno-użytkownikowym (single) na przykład wtedy gdy chcemy:
b. zalogować się z konsoli na konto administratora, gdy zapomnieliśmy hasła
3. “Active Directory” to jest firmowa nazwa realizacji poprzez firmę Microsoft protokołu:
c. X 500
4. Formatowanie wysokopoziomowe dysku magnetycznego polega na:
a. przygotowaniu pamięci dyskowej do pracy z konkretnym systemem operacyjnym
5. Protokół RIP wybiera dla pakietów:
b. trasę przechodzącą przez najmniejszą liczbę routerów
6. Adres IPv6 ma długość:
d. 128 bitów
7. W Linuxie maska 575 (ósemkowo) określa następujące uprawnienia zasobu dyskowego:
a. r-xrwxr-x
W Linuxie polecenie postaci “program”, gdzie “program” to nazwa pliku w katalogu “folder” zostanie zaakceptowane, jeśli użytkownik ma zdefiniowane następujące prawa
c. “x” oraz “w” dla pliku “program”, “x” dla katalogu “folder”
9. W architekturze trójwarstwowej termin “cienki klient” odnosi się do:
a. przeglądarki internetowej
10. Polecenie chmod 337 test.txt przypisze plikowi test.txt następujące prawa:
c. -wx-wxrwx
11. Jakiego typu interfejs określa skrót GUI:
b. Menu-driven user interface
12. Polecenie cat 1.txt | cut -c1-3 w Linuksie wyświetli
d. trzy pierwsze znaki z każdej linii pliku “1.txt”
13. Który z poniższych znaków nie jest metaznakiem w wyrażeniach regularnych?
c. &
14. Polecenie [ -r game ] zwróci wartość “true” jeśli “game” to:
a. nazwa pliku, który można odczytać
15. Polecenie cat 1.txt 2&rt; 2.txt Linuksa
c. utworzy plik “2.txt” jeśli plik “1.txt” nie może być odczytany
16. Który element nie pasuje do pozostałych?
a. serwer plików
18. Polecenie echo “$((3*4))” Linuksa w….
c. 12
20. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
d. zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden
21. Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą “najpierw wypróbuj, a potem kup”, to:
d. Shareware
22. Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to:
d. benchmark

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.