Powtórzenie: moje nowe życie 2a

prawo pracy

Prawo, powtórzenie. 3 pytań.

Zakres regulacji Kodeksu pracy
Definicja pracownika
Definicja pracownika

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.