Powtórzenie: 29

Historia, powtórzenie. 10 pytań.

REKLAMA
rozwiń skórt PPS
Polska partia socjalistyczna
połącz
Austro-wegry ,niemcy ,włochy
+
trójporozumienie
Rosja ,Francja ,Wielka Brytania
+
trójporozumienie
W Galicji powstał .... . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych .... w .... oraz .... we .... .
W Galicji powstał związek walki czynnej . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych Towarzystwa Strzelec w Krakowie oraz Związku Strzeleckiego we Lwowie .
Polityczne porozumienie ,,które stawiało sobie za cel odzyskanie niepodległości przez walke z rosją u boku Austro-Węgier.
Komisja Tymczasowo skonfederowanych stronnictw niepodległościowych
proaustriacka orientacja niepodległościowa
+
odzyskanie niepodległości przez walke z rosja u boku austro -węgier
program loalistyczny
+
monarchia austro-węgiersko-polska (koncepcja trialistyczna)
narodowa demokracja
+
współpraca z rosja
legion puławski
+
prorosyjna inicjatywa ,bez większego znaczenia w walkach u boku carskiej armii
I Kompania Kadrowa
+
w Galicji ,środowisko powiązane z Piłsudzkim
Legiony Polskie
+
polskie odziały walczące przeciwko rosji
I korpus Polski
+
polska jednostka wojskowa W Rosji
+
Akt 5 listopada
manifest w którym cesarze Niemiec i Austrii zapowiadali powstanie samodzielnego pastwa polskiego,jako dziedzicznej monarchii,jednak bez niektóych ziemii,które zaborcy zgraneli w czasie zaborów
kryzys przysiegowy
Niezłożenie przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier
Rada Regencyjna
tymczasowy organ władzy w polsce
Trzynasty punkt
niepodległości polski w programie państw koalicji
REKLAMA