Pytania i odpowiedzi

Administrowanie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2386 razy
Pytanie 1
W pliku o rozszerzeniu nie spodziewam się znaleźć opcji dotyczących konfiguracji usług
.pid
Pytanie 2
W którym katalogu spodziewam się plików zawierających konfigurację usług
/etc
Pytanie 3
Które polecenie załaduję nową konfigurację usługi
systemctl restart mysqld
Pytanie 4
Które polecenie nie przeładuje konfiguracji usługi nginx
nginx -r
Pytanie 5
Metodą przekazywania konfiguracji usług jest
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 6
Jak sprawdzić czy serwis został uruchomiony i słucha na wybranym porcie np:mysql 127.0.0.1:3306
Wszystkie pozwalają wywnioskować czy usługa działa
Pytanie 7
Które polecenie zapewni istnienia zmiennej srodowiskowej USER_AUTHORIZED_KEYS w obecnej sesji
żadne z powyższych
Pytanie 8
Które polecenie wykona operację na zdalnej powłoce
ssh ec2-user@server “uptime”
Pytanie 9
Która sekwencja ustawi zmienną środowiskową DB_ADDRESS dostepną podczas wykonania skryptu MULTI
DB_ADDRESS=value; python setup.py
export DB_ADDRESS=value; python setup.py
Pytanie 10
W skład zestawu narzędzi open ssh wchodzą:
ssh, ssh-copy-id, ssh-agent, ssh-keygen
Pytanie 11
Który zestaw programów koncentruje się na zadaniach automatyzacji konfiguracji systemów:
chef, puppet, ansible
Pytanie 12
Do popularnych protokołów umożliwiających zdalny dostęp do zdalnego systemu możemy zaliczyć
SSH, telnet, RDP
Pytanie 13
Metody autoryzacji dla protokołu SSH w openssh-server to
użytkownik hasło, klucza prywatnego i publicznego
Pytanie 14
Klucz prywatny typu RSA
Żadna z powyższych
Pytanie 15
Klucz publiczny wygenerowany dla klucza prywatnego typu RSA
umieszczam w sekcji authorized_kays

Powiązane tematy