Powtórzenie: Administrowanie

Informatyka, powtórzenie. 30 pytań.

W pliku o rozszerzeniu nie spodziewam się znaleźć opcji dotyczących konfiguracji usług
.pid
W którym katalogu spodziewam się plików zawierających konfigurację usług
/etc
Które polecenie załaduję nową konfigurację usługi
systemctl restart mysqld
Które polecenie nie przeładuje konfiguracji usługi nginx
nginx -r
Metodą przekazywania konfiguracji usług jest
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jak sprawdzić czy serwis został uruchomiony i słucha na wybranym porcie np:mysql 127.0.0.1:3306
Wszystkie pozwalają wywnioskować czy usługa działa
Które polecenie zapewni istnienia zmiennej srodowiskowej USER_AUTHORIZED_KEYS w obecnej sesji
żadne z powyższych
Które polecenie wykona operację na zdalnej powłoce
ssh ec2-user@server “uptime”
Która sekwencja ustawi zmienną środowiskową DB_ADDRESS dostepną podczas wykonania skryptu MULTI
DB_ADDRESS=value; python setup.py
export DB_ADDRESS=value; python setup.py
W skład zestawu narzędzi open ssh wchodzą:
ssh, ssh-copy-id, ssh-agent, ssh-keygen
Który zestaw programów koncentruje się na zadaniach automatyzacji konfiguracji systemów:
chef, puppet, ansible
Do popularnych protokołów umożliwiających zdalny dostęp do zdalnego systemu możemy zaliczyć
SSH, telnet, RDP
Metody autoryzacji dla protokołu SSH w openssh-server to
użytkownik hasło, klucza prywatnego i publicznego
Klucz prywatny typu RSA
Żadna z powyższych
Klucz publiczny wygenerowany dla klucza prywatnego typu RSA
umieszczam w sekcji authorized_kays
Do podstawowych zadań systemu operacyjnego możemy zaliczyć
zarządzanie: pamięcią, procesami, dostępem do plików
Proces w systemie operacyjnym:
żadne z powyższych
Wykonujesz restart serwisu, serwis nie odpowiada na żądania. W którym pliku szukać przyczyn?
/var/log/httpd/error.log
Algorytm:
Jest podstawową jednostką wykonawczą programu
Reprezentuje sposób realizacji zadania
Żadna odpowiedź nie jest poprawna
Zawiera informacje o otwartych plikach
Proces w systemie operacyjnym:
wszystkie są poprawne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.