Pytania i odpowiedzi

Klatka piersiowa I+ II termin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. #klatkapiersiowa #kolokwia2017/18
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 7563 razy
Pytanie 1
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
Węzeł zatokowo-przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
Włókna NCX hamują czynność serca
Część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Pytanie 2
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących układu bodźco-przewodzącego:
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Pytanie 3
Do gałęzi części piersiowej aorty zstępującej zaliczamy
Rami bronchiales
Arteria intercostales posteriores
Pytanie 4
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeber:
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Pytanie 5
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Leży na facies diaphragmatica cordi
Pytanie 6
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących m. latissimus dorsi
Jego włókna przyczepiają się do dolnych żeber
Mięsień ten prostuje ramię
Pytanie 7
Bezpośrednim dopływem v. azygos może być
Vv. intercostales posteriores
Vv. mediastinales
V. intercostalis superior dextra
Pytanie 8
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego
Do powierzchni przedniej przylega vena cava superior
Powierzchnię górną krzyżuje arcus venae azygos
Pytanie 9
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących kręgosłupa
Guzek przedni wyrostka poprzecznego kręgu C6 nosi nazwę tuberculum caroticus
Łuk kręgu rozpoczyna się od trzonu po stronie prawej i lewej nasadą
Cechą charakterystyczną kręgów piersiowych są fovea costales processus transversi
Pytanie 10
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących atrium sinister
Na tylnej ścianie znajduje się wycisk przełyku
Auricula sinister jest dłuższe i węższe niż auricula dextra
Pytanie 11
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia serca
N. cardiacus cervicalis medius jest zwykle silniejszy niż n. cardiacus cervicalis superior
N. cardiacus cervicales superior krzyżuje a. thyroidea inferior
Rami cardiaci inferiores odchodzą poniżej n. laryngeus inferior
Pytanie 12
Oceń poprawność zdań dotyczących przepony
Ligamentum arcuatum laterale pzebiega między wyrostkiem żebrowym 1 kręgu lędźwiowego, a XII żebrem
Ligamentum arcuatum mediale przebiega nad m. psoas maior
Porażenie nerwu przeponowego prowadzi do unoszenia się przepony przy wdechu po stronie porażonej
Pytanie 13
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących atlanto-ocipitalis joint:
Jest zbudowany z dwóch symetrycznych stawów
Pytanie 14
Cechy charakterystyczne dla kręgu szczytowego C1 to
nie posiada trzonu
brak wyrostka kolczystego
zbudowany z dwóch łuków
dołek zębowy
bruzda t. kręgowej
brak guzków na wyrostku poprzecznym
Pytanie 15
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących części piersiowej układu autonomicznego
Włókna dośrodkowe zaopatrujące serce biegną drogą n. współczulnych i gałęzi sercowych NCX
Od części piersiowej truncus symphaticus odchodzą gałęzie nerwowe do nerwów jamy brzusznej
Część piersiowa truncus symphaticus leży do przodu od głów żeber
Splot płucny leży na powierzchni tylnej i przedniej struktur tworzących korzeń płuca

Powiązane tematy