Pytania i odpowiedzi

BK1 16/17 wszystkie terminy

Pytanie 1
1.elastyna:
tak jak kolagen bogata w glicyne
Pytanie 2
2. Tropokolagen;
jest zbudowany z 3 łancuchow polipeptydowych
Pytanie 3
3.Które przeciwciala powstaja jako pierwsze w odpopwiedzi na antygen:
IgM
Pytanie 4
4.Wybrać fałszywe:
d) fragmentów DNA, które kodują zmutowane geny nie można wykryć za pomocą RFLP
Pytanie 5
5.komplesk RISC
B) zbudowany jest z helikazy, białka Argonaute o aktywności rnazy i matrycy RNA
Pytanie 6
6.Czynniki interkalujące matrycę w replikację :
C. Doksorubicyna
Pytanie 7
7.Zaznacz zdanie fałszywe o prionach
c) chorobami prionowymi można się zarazić tylko przez czynnik zewnętrzny
Pytanie 8
8. Nić kodująca DNA zawiera sekwencję TTACGG, odpowiednio do niej w pre-mRNA znajduje się następująca sekwencja
a UUACGG
Pytanie 9
9.PIVKA to:
b)białka, które są obecne, gdy jest za mało wit K, nie posiadające grup y karboksylowych
Pytanie 10
10.Co jest potrzebne do przeprowadzenia reakcji transkrypcji?
GTP, UTP,ATP,CTP
Pytanie 11
11.snRNA
mały jądrowy RNA
Pytanie 12
12. Fosforylacja to:
Przyłączenie reszty fosforanowej
Pytanie 13
14.Pytanie o UTR
a)w odp chodziło o to, że to region niepodlegający translacji o funkcji regulatorowej
Pytanie 14
15.Prawidlowe przyporządkowane kolagenow do grup:
b. Blonowe - IV, VI, VII tworzący włókna- I, II, III FACIT- IX, XI
Pytanie 15
16.Fałsz o metaloproteinazach
pełnią funkcje tylko fizjologiczne