Powtórzenie: BK1 16/17 wszystkie terminy

Biologia, powtórzenie. 73 pytań.

1.elastyna:
tak jak kolagen bogata w glicyne
2. Tropokolagen;
jest zbudowany z 3 łancuchow polipeptydowych
3.Które przeciwciala powstaja jako pierwsze w odpopwiedzi na antygen:
IgM
4.Wybrać fałszywe:
d) fragmentów DNA, które kodują zmutowane geny nie można wykryć za pomocą RFLP
5.komplesk RISC
B) zbudowany jest z helikazy, białka Argonaute o aktywności rnazy i matrycy RNA
6.Czynniki interkalujące matrycę w replikację :
C. Doksorubicyna
7.Zaznacz zdanie fałszywe o prionach
c) chorobami prionowymi można się zarazić tylko przez czynnik zewnętrzny
8. Nić kodująca DNA zawiera sekwencję TTACGG, odpowiednio do niej w pre-mRNA znajduje się następująca sekwencja
a UUACGG
9.PIVKA to:
b)białka, które są obecne, gdy jest za mało wit K, nie posiadające grup y karboksylowych
10.Co jest potrzebne do przeprowadzenia reakcji transkrypcji?
GTP, UTP,ATP,CTP
11.snRNA
mały jądrowy RNA
12. Fosforylacja to:
Przyłączenie reszty fosforanowej
14.Pytanie o UTR
a)w odp chodziło o to, że to region niepodlegający translacji o funkcji regulatorowej
15.Prawidlowe przyporządkowane kolagenow do grup:
b. Blonowe - IV, VI, VII tworzący włókna- I, II, III FACIT- IX, XI
16.Fałsz o metaloproteinazach
pełnią funkcje tylko fizjologiczne
13.Czynniki degradujace matryce:
B. streptozotocyna, bleomycyna, prokarbazyna
17.Absorpcje fali 280 nm przez jest spowodowana głównie obecnością:
tryptofanu
18.RB1:
przyłącza E2F
19.Wskaż fałszywe zdanie na temat białek:
białka które można wyekstrahować z komórki w roztworze o fizjologicznej sile jonowej i fizjologicznym pH to białka nierozpuszczalne
20.miRNA:
wszystkie odpowiedzi są poprawne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.