Powtórzenie: APSI

Informatyka, powtórzenie. 5 pytań.

Zaznacz zdania prawdziwe
W modelu spiralnym przed realizacją zaplanowanego działania wykonywana jest analiza ryzyka, której elementem może być prototyp rozwiązania
W modelu przyrostowym z zasady nie wykonuje się nawrotów, których celem miałaby być poprawa już zrealizowanych prac
W modelu spiralnym każda kolejna iteracja obejmuje ięcej produktów i co za tym idzie - jest coraz dłuższa. Dlatego roziwjanie spirali należy ograniczyć do niewielkiej liczby iteracji.
Model pryrostowy zakłada, że w ażdym punkcie kontrolnym mamy przyrost ilościowy bądź jakościowy względem produktów projektu w poprzednim punkcie kontrolnym
Stosowanie tradycyjnego modelu kaskadowego wiąże się z problemami dotyczącymi zarządzania zasobami(ludzkimi, sprzętowymi)
Model przyrostowy może odnosić się zarówno do liniowego jak i iteracyjnego procesu realizacji systemu.
Zaznacz zdania zgodne z Agile Manifesto
Działające oprogramowanie jest ważniejsze, niż rozbudowaa formala dokumentacja każdego kroku w projekcie
Współpraca z klientem jest ważniejsza, ni negocjowanie i sztywne realizowanie kontraktu
Reagowanie na zmiany jest ważniejze, niż postępowanie według z góry określonego planu
Osoby i interakce pomiędzy nimi są ważniejsze niż wykonywanie założonych procesów projektowych i stosowanie rozbudowanych narzędzi
Połącz E - sformułowania stosowane w opisie rozszerzonym przypadków użycia typu istotnego R - sformułowania stosowane w opisie rozszerzonym przypadków użycia typu rzeczywistego X - sformułowania niepoprawne dla przypadków użycia
E
+
System wyświetla wszystkie zebrane dan o nowym kliencie i umożliwia dokonyanie wyboru jednej z opcjI: akceptacji, modyfikacji danych lub rezygnacji
R
+
Operator wybiera kliknięciem lewym przyciskiem myszy jeden z elementów z wyświetlanej listy, a następnie klika przycisk ekranowy usuń wyświetlany poniżej listy
R
+
System wyświetla na wyświetlaczu napis "OTWARTE" w kolorze zieonym
R
+
Użytkownik wybiera kolejne cyfry kodu przy użyciu klawiatury numerycznej, a następnie klika przycisk "OK"
X
+
System przesyła wskazany dkument na serer, gdzie zostaje zapamiętany w folderze odpowiedniego użytkownika
E
+
Szlaban podnosi się do pozycji ionowej
E
+
System zezwala osobie wejście do pomieszczenia
R
+
Operator wybiera kliknięciem lewym przyciskiem myszy jeden z elementów z wyświetlonej listy, a następnie klika przycisk ekranowy oznaczony “Details” wyświetlony poniżej listy
E
+
Operator przestawia środkową dźwignię w dolne położenie
R
+
System odczytuje kod paskowy umieszczony na bilecie i sygnalizuje wykonanie operacji jednokrotnym wysokim sygnałem dźwiękowym
R
+
Strona podzielna jest na 4 sekcje: u góry jest sekcja tytułowa, poniżej menu z prawej strony menu boczne, a pozostała część zawiera sekcję informacyjną
X
+
System zapamiętuje wprowadzone dane w bazie
R
+
Okno podzielone jest na dwa panele - w górnym wyświetlana jest lista elementów, w dolnym - opis elementu wybranego z listy
X
+
System wykorzystuje serwer bazy danych Oracle 11g Enterprise Edition
R
+
Po kilku sekundach włącza się symfonia Beethovena
X
+
Uruchamiany jest serwer aplikacyjny Oracle WebLogic
R
+
System wyświetla znak X w kolorze czerwonym
R
+
System udostępnia ekran z paskiem narzędziowym
E
+
Użytkownik musi się uwierzytelnić w systemie
X
+
Użytkownika uwierzytelnia się podając login i hasło.
Wśród poniższych wymagań niefnkcjonalnych zaznacz odpowiednio (2 litery) N - wymagania ilosciowe Q - wymagania jakościowe C - wymagania z reguły formułowane przez klienta D - wymagania z reguły formułowane przez wykonawcę
Pojemność: N
Bezpieczeństwo: Q
Indywidualizacja: Q
Niezawodność: N
Ergonomia: Q
Testowalność: Q
Wydajność: N
Uniwersalność: Q
sprawność: N
efektywność: N
zarządzalność, łatwość utrzymania: Q
12. wiarygodność: N
13. trwałość,odporność: Q
14. użyteczność: Q
15. zrozumiałość: Q
16. wielojęzyczność: Q
17. zgodność: Q
18. kompatybilność: Q
19. modyfikowalność: Q
21. kompletność: N
Określ rodzaje agregacji
Rama, siodełko, przerzutki wchodzące w skład roweru: komponent-całość
Aluminium wchodzi w skład stopu, z którego wykonany jest rower: materiał-produkt
Rower należy do floty rowerów: członek-grupa
Rower należy do właściciela: brak
Tor rowerowy jest na terenie klubu sportowego: miejsce obszar
Kibic jest na terenie klubu sportowego: brak

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.