Powtórzenie: Anglik Henkie

....acso xm

Język angielski, powtórzenie. 79 pytań.

dodatkowy
additional
oddziaływać na coś
affect
przeciętny
average
możliwość, zdolność, objętość, pojemność
capacity
konkurencyjny
competitive
zagęszczenie, gęstość
density
rozległy, obszerny
extensive
wykonalny
feasible
wydajny pod względem zużycia paliwa
fuel-efficient
bodziec, siła
impetus
stosunek, proporcja
ratio
surowy, ciężki
severe
znacznie, istotnie
significantly
dopasowany
suited
szerokość
width
kruchy
brittle
pełzanie
creep
wgniecenie
dent
bezwymiarowy
dimensionless
plastyczny, ciągliwy
ductile

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.