Powtórzenie: B. LT3\2015

Zawodowe, powtórzenie. 23 pytań.

1. Do rodziny kwasów omega9 nie zalicza się:
d. prawidłowe odpowiedzi a i b
3. SRS-A to:
d. czynnik powodujący skurcz mięśni gładkich
4. Zahamowanie krążenia wątrobowo-jelitowego kwasów żółciowych:
d. można uzyskać stosując żywice jonowymienne
5. Cyklaza adenylanowa:
c. hamowana jest przez kw nikotynowy, adenozynę, blokery beta-adrenergiczne
7. COX:
b. oba izoenzymy hamowane są przez aspirynę
9. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące działania oksysteroli na organizm ludzki:
b. zwiększają syntezę TXA1 i endoteliny
10. HSL prawidłowo charakteryzuje odpowiedź:
a. jest endoenzymem, jej aktywność regulują hormony
11. 5-lipooksygenaza katalizuje powstawanie:
c. 5-HPETE i lipoksyn
13. Wskaż prawidłowe składniki lipoprotein:
d. LDL - cholesterol, apolipoproteina B-100
14. Wolno reagująca substancja anafilaksji (SRS-A) - jest mieszaniną leukotrienów:
a. C4, D4, E4
15. W ostatnim etapie syntezy skwalenu niezbędne są:
a. difosforan farnezylu, jony Mg2+, NADPH+ H+
16. Wielonienasyconym kw tłuszczowym nie jest:
b. kw oleinowy
17. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące sfingolipidów:
b. defekt enzymatyczny dotyczy lizosomalnego szlaku degradacji sfingolipidów
18. U pacjenta z cukrzycą typu II i insulinoopornością może dochodzić do:
d. zmniejszenia glukoneogenezy w wątrobie
19. Który z poniższych punktów zawiera wyłącznie kwasy należące do szeregu omega6:
a. kw arachidonowy, kw linolowy
20. Koksydy:
d. są wybiórczymi inhibitorami COX2
22. Karboksylaza acetylo-CoA jest enzymem:
c. aktywowanym przez insulinę
23. Wskaż nieprawidłowo dobrane: nazwę choroby - niedobór enzymu, który ją wywołuje - nagromadzoną substancję lipidową:
b. choroba Tay-Sachsa - heksozoaminidaza A - sfingomielina
24. Zahamowanie krążenia wątrobowo-jelitowego kwasów żółciowych może wywołać:
a. błonnik
26. Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące fosfolipazy A2
d. może być inhibowana przez kwas acetylosalicylowy
28. Kwasy żółciowe:
d. kwas litocholowy powstaje z kwasu tauro i glikochenodeoksycholowego
30. W LDL oksydacji może ulegać:
b. apolipoproteina B100
35. Kwasy żółciowe w odróżnieniu od hormonów sterydowych mają:
b) dłuższy, bo pięcioęglowy łańcuch boczny przy C10

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.