Powtórzenie: TEST MIKRO

WSZIB

Ekonomia, powtórzenie. 6 pytań.

Podatek Pigou jest podatkiem:
nakładanym jako rekompensata negatywnego efektu zewnętrznego
Jeśli cena długopisów wzrosła to na rynku piór wiecznych można oczekiwać
Wzrostu popytu
Jesli bezwzględna wartość współczynnika elastyczności popytu na pewne dobro normalne wynosi 1.3, to popyt na nie zmienia się:
w tym samym kierunku co dochód, lecz względna jego zmiana jest większa od względnej zmiany dochodu
Twierdzenie Coase'a odnosi się do:
problemu kosztów społecznych oraz negatywnych efektów zewnętrznych
Jeśli cena pewnego dobra ustalona zostaje ponożej poziomu równowagi, to wówczas mamy do czynienia z:
niedoborem rynkowym
przewagą wielkości popytu nad wielkością podaży
Optymalny poziom konsumpcji określonych dóbr i usług, nabywanych przez konsumenta, przy danym jego ograniczeniu budżetowym, charakteryzuje się:
najwyższą użytecznością krańcową

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.