Pytania i odpowiedzi

BUUE 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test - laboratorium, wykład
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 6801 razy
Pytanie 1
Przy urządzeniach wysokiego napięcia zakłada się, że próg fibrylacji przy długotrwałym rażeniu wynosi
40mA
30mA
Pytanie 2
Mniej groźny od prądu rażeniowego przemiennego o częstotliwości 50Hz jest prąd:
stały nietętniący
przemienny o częstotliwości 3kHz
Pytanie 3
Które obwody należy obowiązkowo chronić wyłącznikami RCD o IΔn <= 30mA?
gniazd wtyczkowych (do zasilania komputerów) w biurze
Pytanie 4
W jakim układzie sieci prąd zwarcia doziemnego płynie w pętli metalicznej?
TN
Pytanie 5
W obwodzie FELV:
należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową dodatkową np. przez samoczynne wyłączanie zasilania
Pytanie 6
Do urządzeń II klasy ochronności:
można stosować wtyczki z tzw. stykiem ochronnym biernym
Pytanie 7
Wyłącznik RCD typu A wykrywa:
prądy różnicowe przemienne i prądy różnicowe jednokierunkowe o dużym tętnieniu
Pytanie 8
Przewód PEN:
może być wielokrotnie uziemiony
Pytanie 9
Obudowy o stopniu ochrony IP44
można stosować w pokojach w mieszkaniu
można stosować w kuchni w mieszkaniu
Pytanie 10
W urządzeniach wysokiego napięcia stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu:
uziemienie ochronne
Pytanie 11
Największe napięcie uziomowe (bez dodatkowych rezystancji) dopuszczalne długotrwale w stacjach 110/15kV wynosi:
160V
Pytanie 12
W jakich sieciach stosuje się uziemienie punktu neutralnego przez rezystor?
15kV
Pytanie 13
Współczynnik redukcyjny dla linii kablowej 15kV z obustronnie uziemioną żyłą powrotną wynosi:
0,6
Pytanie 14
Granica samouwolnienia przy prądzie rażeniowym przemiennym to:
10mA
Pytanie 15
Które z poniżej podanych środków ochrony można stosować w urządzeniach wysokiego napięcia?
przegrody

Powiązane tematy