Biofizyka test

Powtórzenie z biofizyki dla studentów

Fizyka, powtórzenie. 136 pytań.

1.Nauka wykorzystująca do projektowania rozmaitych urządzeń technicznych zjawiska zaobserwowane w świecie istot żywych to:
Bionika
Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80mmHg jest:
Wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu, nazywamy:
Odczynem Brown-Sequarda
Fitoterapią nazywamy
Ziołolecznictwo
Dziedzina wiedzy, która stosuje prawa fizyki do wyjaśniania procesów zachodzących w żywym organizmie ludzkim, zajmuje się poznawaniem i badaniem procesów fizycznych na poziomie organizmu i ekosystemu, na poziomie tkankowym, komórkowych i molekularnym w odniesieniu do problemów medycyny, to:
Biofizyk meddyczna
Borowiny należą do:
Biolitów
W organizmie ludzkim liczba receptorów:
Zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła
Wydzielanie melatoniny, produkowanej przez szyszynkę, regulującej biologiczny rytm okołodobowy
Wzrasta w ciemności
Unikanie zbyt częstego poddawania się diagnostycznemu prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi jest:
Postępowaniem racjonalnym
Prąd stały o natężeniu terapeutycznym w czasie nieprzerwanego przepływu przez kończynę człowieka
Wywiera działanie analgetyczne
Zjawisko pojawienia się pustych przestrzeni w cieczach i środowiskach uwodnionych jako następstwo pozatermicznego …. Ultradźwięków to:
Kawitacje
Wśród wskazań do leczenia za pomocą peloidów i kąpieli siarczano-słonych wymienia się
Zwyrodnieniowe choroby reumatoidalne
Otwartym źródłem promieniotwórczym nazywamy każde źródło:
Po wyjęciu go z domku ołowiowego
Praktyczne zastosowanie promieniowania laserowego w leczeniu nowotworów ma miejsce w metodzie zwanej
Terapią fotodynamiczną
Napięcie powierzchowne i inne zjawiska powierzchowne mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowych czynności i reakcji, w które wchodzą liczne substancje w ustroju człowieka. Nie mają one znaczenia w przypadku:
Moczu wtórnego
Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2(bezpośreniemu i pośredniemu - acetylocholina, histamina) powodującemu:
rozszerzenie drobnych naczyń tętniczych
Spójność, monochromatyczność, wysokie natężenie i ścisła kierunkowość są charakterystycznymi cechami promieniowania:
Laserowego
Żywa tkanka ludzka, przez którą przepływa prąd elektryczny jest odbiornikiem:
czynno-indukcyjnym
Do sterylizacji używany jest, ze względy na własności jonizujące:
Ultrafiolet C
Do miejscowego wprowadzenia leku do organizmu wykorzystuje się prąd stały w:
Jontoforezie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.