Pytania i odpowiedzi

Matematyka

Pytanie 1
Ania ma 5 psów i 3 koty.Ile ma zwierząt?
MA 8 zwierząt
Pytanie 2
Ania ma urodziny za 10 dni.W którym dniu tygodnia będzie je obchodziła, jeżeli dziś jest sobota?
Urodziny będzie obchodziła we wtorek
Pytanie 3
Ania narysowała kwadrat .Jeden bok kwadratu ma 7 cm.Jaki będzie obwód tego kwadratu?
Obwód wynosi 28 cm.
Pytanie 4
Pole kwadratu wynosi 25 cm.Ile cm ma bok kwadratu?
Bok kwadratu ma 5 cm.
Pytanie 5
Kasia ma 3 latka.Ile lat ma jej kolega , jeżeli jest trzy razy starszy?
Ma 9 lat
Pytanie 6
2+2=?
4
Pytanie 7
5x3+5x2+1=?
26
Pytanie 8
16:4=?
4
Pytanie 9
7+8=?
15
Pytanie 10
Gdzie leży łomża?
w lodówce

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.