Pytania i odpowiedzi

Bankowość P/F

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. bankowość
Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 6665 razy
Pytanie 1
SORBINET jest europejskim systemem płatności brutto
Fałsz
Pytanie 2
W faktoringu nie pełnym faktor ponosi ryzyko kredytowe
Prawda
Pytanie 3
Fundusze własne banku obejmują rezerwy celowe na ryzyko kredytowe
Fałsz
Pytanie 4
Wartość nominalna obligacji to cena jej wykupu przez emitenta
Prawda
Pytanie 5
Scoring behawioralny stosowany jest wobec nowego klienta
Fałsz
Pytanie 6
PD to współczynnik straty w momencie niewykonania zobowiązania
Fałsz
Pytanie 7
LGD to współczynnik straty w momencie niewykonania zobowiązania
Prawda
Pytanie 8
Złota reguła bankowa dotyczyła zabezpieczenia przed ryzykiem płynności
Prawda
Pytanie 9
Na marżę depozytową wpływa cena pieniądza na rynku międzybankowym
Prawda
Pytanie 10
Zobowiązanie poręczyciela na mocy prawa wekslowego jest zobowiązaniem solidarnym z kredytobiorcą
Prawda
Pytanie 11
Hipoteka zabezpieczać może tylko wierzytelności pieniężne
Prawda
Pytanie 12
Dla banku krajowego rachunek LORO to posiadany przez niego rachunek w banku zagranicznym
Fałsz
Pytanie 13
Dla banku krajowego rachunek NOSTRO to posiadany przez niego rachunek w banku zagranicznym
Prawda
Pytanie 14
Cesja wierzytelności stanowi zabezpieczenie majątkowe
Prawda
Pytanie 15
Podmioty stowarzyszone są członkami kapitałowej grupy bankowej
Fałsz

Powiązane tematy

#bankowosc