Pytania i odpowiedzi

WOS - ropoznaj miejsce na świecie.

Pytanie 1
Podaj nazwę organizacji, do której należy budynek oraz miasto, w którym się znajduje.
Europejski Bank Centralny, Frankfurt
Picture 0
Pytanie 2
Podaj nazwę statui przedstawionej na zdjęciu i państwo, w którym się znajduje.
Statua Wolności, USA
Picture 1
Pytanie 3
Podaj nazwę budynku i miasto, w którym się znajduje.
Biały Dom, Waszyngton
Picture 2
Pytanie 4
Podaj nazwę kompleksu budynków, w skład których wchodziły wieże na obrazku. Podaj miasto, w którym się znajdowały.
World Trade Center, Nowy Jork
Picture 3
Pytanie 5
Podaj nazwę miejsca, w którym odbyły się przedstawione protesty.
plac Niepodległości w Kijowie
Picture 4
Pytanie 6
Podaj nazwę miejsca przedstawionego na zdjęciu.
plac Tiananmen
Picture 5
Pytanie 7
Siedziba jakiej organizacji znajduje się na fotografii? Podaj pełną nazwę i miasto, w którym się znajduje.
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Bruksela
Picture 6
Pytanie 8
Podaj pełną nazwę organu UE, do którego należy przedstawiony na fotografii budynek. Wskaż miasto, w którym się znajduje.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Luksemburg
Picture 7
Pytanie 9
Co przedstawia fotografia?
Więzienie Guantanamo
Picture 8
Pytanie 10
Podaj nazwę budynku na zdjęciu.
Pentagon
Picture 9
Pytanie 11
Podaj nazwę organizacji, do której należy budynek i miasto, w którym się znajduje.
Międzynarodowy Trybunał Karny, Haga
Picture 10
Pytanie 12
Podaj nazwę banku, do którego należy budynek przedstawiony na zdjęciu. Podpowiedź: Polska.
Narodowy Bank Polski
Picture 11
Pytanie 13
Podaj nazwę organu UE, do której należy budynek oraz miasto, w którym się znajduje.
Parlament Europejski, Strasburg
Picture 12
Pytanie 14
Siedziba jakiej organizacji znajduje się w budynku na fotografii? Podaj pełną nazwę i miasto.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork
Picture 13
Pytanie 15
Podaj nazwę organu ONZ, do którego należy budynek oraz miasto, w którym się znajduje.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Haga.
Picture 14
Pytanie 16
Podaj nazwę miejsca na zdjęciu.
Cmentarz na Powązkach
Picture 15
Pytanie 17
Podaj nazwę placu, na którym znajduje się tęcza.
plac Zbawiciela
Picture 16