Pytania i odpowiedzi

Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego).

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Łacińskie zasady prawa.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1767 razy
Pytanie 1
twarde prawo, ale prawo
dura lex, sed lex
Pytanie 2
prawo nie działa wstecz
lex retro non agit
Pytanie 3
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia iuris nocet
Pytanie 4
nie ma winy bez prawa
nullum crimen sine lege
Pytanie 5
prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze
lex posteriori derogat legi priori
Pytanie 6
należy wysłuchać dwóch stron sporu
audiatur et altera pars
Pytanie 7
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
nemo iudex in causa sua
Pytanie 8
nie można być karanym dwukrotnie w tej samej sprawie
non bis in idem
Pytanie 9
jeden świadek, żaden świadek
testis unus, testis nullus
Pytanie 10
nikt nie musi obwiniać samego siebie
nemo tenetur se ipsum accusare