Powtórzenie: Antyk

Najważniejsze wiadomości o starożytności :)

Język polski, Matura.

Umowną datą zamykającą antyk jest rok:
476 n.e
Wymień główne nurty filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu.
stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, cynizm
Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
cynizm
Kto twierdził, że celem życia człowieka jest dążenie do przyjemności i szczęścia, a może je osiągnąć tylko człowiek mądry i sprawiedliwy?
Epikur
Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
sceptycyzm
Najwyższą cnotą, a także warunkiem szczęścia jest opanowanie namiętności. Należy z dystansem podchodzić zarówno do szczęśliwych jak i nieszczęśliwych zdarzeń. Jaką nazwę nosi ten nurt filozoficzny?
Stoicyzm
Przyporządkuj filozofa do prezentowanej przez niego filozofii.
Seneka
+
stoicyzm
Diogenes z Synopy
+
cynizm
sceptycyzm
+
Pyrron z Elidy
Epikur z Samos
+
epikureizm
+
Wzorzec postępowania to?
archetyp
Motyw, który powtarza się na przestrzeni wieków to?
topos
Jakie mamy rodzaje mitów?
teogoniczne, kosmogoniczne, antropologiczne, genealogiczne
Wymień funkcje mitów.
sakralna, światopoglądowa, kulturotwórcza, poznawcza

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Antyk".

ANTYK

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z EPOKI STAROŻYTNEJ - LITERATURA, HISTORIA SZTUKI
Język polski, Gimnazjum
5

Antyk

Język polski - dzieła antyku
Język polski, Liceum, Technikum
16