Pytania i odpowiedzi

Antyk

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Najważniejsze wiadomości o starożytności :)
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2788 razy
Pytanie 1
Umowną datą zamykającą antyk jest rok:
476 n.e
Pytanie 2
Wymień główne nurty filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu.
stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, cynizm
Pytanie 3
Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
cynizm
Pytanie 4
Kto twierdził, że celem życia człowieka jest dążenie do przyjemności i szczęścia, a może je osiągnąć tylko człowiek mądry i sprawiedliwy?
Epikur
Pytanie 5
Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
sceptycyzm
Pytanie 6
Najwyższą cnotą, a także warunkiem szczęścia jest opanowanie namiętności. Należy z dystansem podchodzić zarówno do szczęśliwych jak i nieszczęśliwych zdarzeń. Jaką nazwę nosi ten nurt filozoficzny?
Stoicyzm
Pytanie 7
Przyporządkuj filozofa do prezentowanej przez niego filozofii.
Seneka
stoicyzm
Diogenes z Synopy
cynizm
sceptycyzm
Pyrron z Elidy
Epikur z Samos
epikureizm
Pytanie 8
Wzorzec postępowania to?
archetyp
Pytanie 9
Motyw, który powtarza się na przestrzeni wieków to?
topos
Pytanie 10
Jakie mamy rodzaje mitów?
teogoniczne, kosmogoniczne, antropologiczne, genealogiczne
Pytanie 11
Wymień funkcje mitów.
sakralna, światopoglądowa, kulturotwórcza, poznawcza

Powiązane tematy