Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenia

Pytanie 1
Ubezpieczenia, w których składka nie zależy od oceny ryzyka to:
społeczne
Pytanie 2
Czy ubezpieczony ma obowiązek zgłaszania zmian okoliczności w ubezpieczeniach majątkowych?
tak, jeśli zakład zastrzegł tak w umowie
Pytanie 3
Od kiedy (podaj rok) mamy w UE jednolity rynek ubezpieczeniowy
1992-1994
Pytanie 4
Która odpowiedź jest prawidłowa:
aktuariusz musi mieć wyższe wykształcenie
Pytanie 5
Ubezpieczenie jedną umową większej liczby przedmiotów w tym samym zakresie to:
ub. zbiorowe
Pytanie 6
Ubezpieczenie tego samego przedmiotu, na ten sam okres czasu, w tym samym zakresie - w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń to:
żadne z podanych
Pytanie 7
System ubezpieczenia społecznego nieodporny na bezrobocie ubezpieczonego to:
system kapitałowy
Pytanie 8
Zezwolenie na działalność ubezpieczeniową wydaje:
KNF
Pytanie 9
Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia (generalnie): ........ lat(a) od (kiedy) .......
3, powstania szkody
Pytanie 10
Który z pośredników ubezpieczeniowych otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji od zakładu ubezpieczeń:
wszyscy wymienieni
Pytanie 11
Pomniejszanie odszkodowania o ustalony procent wartości szkody to:
udział własny
Pytanie 12
Podwójne ubezpieczenie jest korzystne - z uwagi na ew. podwójne świadczenie:
w ubezpieczeniach na życie
Pytanie 13
Początek ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach dobrowolnych - jeśli strony nie określiły tego inaczej w umowie to:
dzień po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej bądź 1 raty
Pytanie 14
Które z poniższych może (zawsze lub w określonych okolicznościach) powodować wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń:
wszystkie wymienione
Pytanie 15
Która z podanych odpowiedzi jest nieprawidłowa:
agent reprezentujący PZU S.A. i PZU Życie ma obowiązek ubezpieczenia OC
Pytanie 16
Aktuariusz musi być zatrudniony w zakładach ubezpieczeń ... - podaj dział i grupę (lub nazwę grupy):
dział I grupa I ; dział II majątkowe i osobowe ; dział I grupa III

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.