Powtórzenie: Arktyka i mapa etap tejonowy

pierwsze działy

Geografia, powtórzenie. 10 pytań.

Punkt C leży
Picture 0
na przełęczy
Dopisz nazwy mórz do liter
Picture 1
A: Barentsa
B: Norweskie
C: Grenlandzkie
D: Baffina
E: Karskie
Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok
Picture 2
zasięgów
sygnaturowa
Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres
Picture 3
kontynentalny
Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku
Picture 4
południowo - wschodnim
Przyporządkuj liczby z wyspami
Picture 5
1
+
Nowa Ziemia
2
+
Ziemia Ellesmera
3
+
Svalbard
4
+
Wyspa Wiktorii
5
+
Wy Nowosyberyjskie
6
+
Ziemia Północna
Dopisz obok zdania P - prawda lub F -fałsz
Europejską Arktykę oblewa ciepły prąd morski: P
W Oceanie Arktycznym krąży prąd morski zimny: P
Lofoty w Norwegii leżą na północ od koład podbiegunowego: P
Svalbard to inaczej Spitsbergen: P
Zamieszczone zdjęcie pokazuje jedyny czynny wulkan w Arktyce Bereenberg, na wyspie
Picture 7
Jan Mayen
Największe miasto poza kołem podbiegunowym to
Murmańsk
Najniższe notowane temperatury w Arktyce są
W kontynentalnej częsci Syberii

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.