Test: budowa atomu

Test z chemii z odpowiedziami. powtórzenie wiadomości

Ilość pytań: 4, Poziom: Gimnazjum.

REKLAMA
Określ parametry dla atomu węgla: (wpisuj liczby bez jednostek)
6
12
2
carbon
4
{"qId":230282, "cId":10, "tId":9876}
Połącz pojęcia z definicjami
jądro atomowe
+
Część atomu, która zawiera protony i neutrony
liczba atomowa
+
Liczba protonów w jądrze atomu
elektrony walencyjne
+
Wolne cząsteczki atomu
Proton
+
Cząstka o elementarnym ładunku dodatnim
Elektron
+
Cząstka o elementarnym ładunku ujemnym
neutron
+
Cząstka która nie posiada ładunku
liczba masowa
+
LIczba protonów i neutronów w jądrze
{"qId":230283, "cId":10, "tId":9876}
Co to za model?
Al
O
Ca
Ar
{"qId":230284, "cId":10, "tId":9876}
co to za pierwiastek?
Obrazek do pytania 3
A
Z
tlen
F
Y
argon
P
sód
K
H
wodór
Hel
{"qId":230285, "cId":10, "tId":9876}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Budowa atomu

Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
Chemia, Gimnazjum
12
#chemia #budowaatomu #atom #jadroatomowe #protony #neutrony #elektrony #elektrony #walencyjne #liczbaatomowa #liczbamasowa #pierwiastek #chemiczny.

Budowa atomu i wiązania

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
Chemia, Gimnazjum
17
#chemia #atom #izotop #wiazanie #konfiguracja #elektronowa

Witaminy - budowa

Ten test sprawdza znajomość budowy witamin
Chemia, Ogólny
13
#witaminy #budowa

Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
14
#alkany #szeregi #homologiczne #weglowodory

Nowa Era - alkeny, alkiny, wzory, budowa, zastosowania

Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
15
#alkeny #alkiny #szeregi #homologiczne