Test: Egzamin inżynierski

Test z odpowiedziami. Egzamin inżynierski

Ilość pytań: 151, Poziom: Studia.

REKLAMA
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
CO, NH4
SO2, CO2
CH3, pyły
PCDD, PCDF
{"qId":1, "cId":15, "tId":8899}
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
kiedy jego koncentracja jest mniejsza niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
zawsze
nigdy
{"qId":2, "cId":15, "tId":8899}
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
produkcji energii
procesów przemysłowych
ogrzewania budynków
transportu
{"qId":3, "cId":15, "tId":8899}
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, SO2, CH4
CO2, SO2, NOx
CO2, H2O, NO2
CO2, H2O, N2O
{"qId":4, "cId":15, "tId":8899}
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
żadne z powyższych
trzęsienia ziemi
zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego metalami ciężkimi
powodzie
{"qId":5, "cId":15, "tId":8899}
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
fotosyntezę
zużycie energii
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
średnią temperaturę na Ziemi
{"qId":6, "cId":15, "tId":8899}
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Br
H
N
Cl
{"qId":7, "cId":15, "tId":8899}
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
ile ozonu pozostało w warstwie ozonowej
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
ilości promieniowania podczerwonego pochłanianego przez składniki atmosfery
ile ozonu uległo rozkładowi w warstwie ozonowej w ciągu roku
{"qId":8, "cId":15, "tId":8899}
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
troposferze
termosferze
jonosferze
stratosferze
{"qId":9, "cId":15, "tId":8899}
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
wiatr, obecne zanieczyszczenia, brak termicznej warstwy inwersyjnej
wiatr, brak zanieczyszczeń, brak termicznej warstwy inwersyjnej
brak wiatru, brak zanieczyszczeń, termiczna warstwa inwersyjna
{"qId":10, "cId":15, "tId":8899}
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
zimowy
redukujący
utleniający
kwaśny
{"qId":11, "cId":15, "tId":8899}
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
SO2, pyły
NO2, węglowodory
NO2, CO2
SO2, CO2
{"qId":12, "cId":15, "tId":8899}
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
wieżowy
inercyjny
odśrodkowy
grawitacyjny
{"qId":13, "cId":15, "tId":8899}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

LAN EGZAMIN

Łoooooooooo
Inne, Studia
96

egzamin inz wggios

zimop/gospwod/sip/grunty
Inne, Studia
120
#geologia #is #agh

SISR Egzamin

nauka do egzaminu
Inne, Studia
45