Test: Egzamin inżynierski

Test z odpowiedziami. Egzamin inżynierski

Ilość pytań: 151, Poziom: Studia.

REKLAMA
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
SO2, CO2
CO, NH4
PCDD, PCDF
CH3, pyły
{"qId":1, "cId":15, "tId":8899}
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
kiedy jego koncentracja jest mniejsza niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
nigdy
zawsze
{"qId":2, "cId":15, "tId":8899}
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
procesów przemysłowych
produkcji energii
ogrzewania budynków
transportu
{"qId":3, "cId":15, "tId":8899}
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, H2O, N2O
CO2, H2O, NO2
CO2, SO2, NOx
CO2, SO2, CH4
{"qId":4, "cId":15, "tId":8899}
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
trzęsienia ziemi
powodzie
żadne z powyższych
zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego metalami ciężkimi
{"qId":5, "cId":15, "tId":8899}
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
zużycie energii
fotosyntezę
średnią temperaturę na Ziemi
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
{"qId":6, "cId":15, "tId":8899}
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
H
N
Cl
Br
{"qId":7, "cId":15, "tId":8899}
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
ile ozonu uległo rozkładowi w warstwie ozonowej w ciągu roku
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
ilości promieniowania podczerwonego pochłanianego przez składniki atmosfery
ile ozonu pozostało w warstwie ozonowej
{"qId":8, "cId":15, "tId":8899}
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
termosferze
troposferze
stratosferze
jonosferze
{"qId":9, "cId":15, "tId":8899}
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
brak wiatru, brak zanieczyszczeń, termiczna warstwa inwersyjna
wiatr, obecne zanieczyszczenia, brak termicznej warstwy inwersyjnej
wiatr, brak zanieczyszczeń, brak termicznej warstwy inwersyjnej
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
{"qId":10, "cId":15, "tId":8899}
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
redukujący
zimowy
kwaśny
utleniający
{"qId":11, "cId":15, "tId":8899}
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
NO2, węglowodory
NO2, CO2
SO2, CO2
SO2, pyły
{"qId":12, "cId":15, "tId":8899}
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
inercyjny
wieżowy
odśrodkowy
grawitacyjny
{"qId":13, "cId":15, "tId":8899}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Łoooooooooo
Inne, Studia
96
zimop/gospwod/sip/grunty
Inne, Studia
120
#geologia #is #agh
nauka do egzaminu
Inne, Studia
45