Powstanie listopadowe 2, test z odpowiedziami

Test z historii z odpowiedziami. Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.