Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię, test z odpowiedziami

Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię

Nauka, Geografia, Ogólny.

Jak inaczej nazywamy lodowiec kontynentalny?
lądolód
{"qId":534, "cId":14, "tId":807}
Długie i kręte wały to:
ozy
{"qId":1862, "cId":14, "tId":807}
Jedno z pojęć jest efektem działalności lodowca górskiego; jakie?
ujście estuariowe
zwietrzelina
pole firnowe
łacha
jezioro rynnowe
oz
pradolina
{"qId":3013, "cId":14, "tId":807}
Forma zwisająca ze stropu jaskiń to:
stalaktyt
stalagnat
stalagmit
{"qId":4120, "cId":14, "tId":807}
Jak nazywa się najdłuższa jaskinia świata?
Czarna dziura
Longist
Diablo
Mamucia
Mogot
{"qId":5168, "cId":14, "tId":807}
Zaznacz poprawnie poukładane chronologicznie orogenezy.
alpejska, hercyńska, kaledońska
kaledońska, hercyńska, alpejska
hercyńska, kaledońska, alpejska
{"qId":6161, "cId":14, "tId":807}
Jak nazywa się podsuwanie jednej płyty litosfery pod drugą?
Subdukcja
{"qId":7107, "cId":14, "tId":807}
Która para gleb jest tylko astrefowa?
rędziny; mady
gleby bielicowe; rędziny
czarnoziemy; gleby brunatne
gleby bagienne; mady
{"qId":8027, "cId":14, "tId":807}
Która wydma występuje na obrzeżach pustyń?
barchan
paraboliczna
{"qId":8901, "cId":14, "tId":807}
Źródła krasowe to inaczej:
wywierzyska
{"qId":9736, "cId":14, "tId":807}
Zaraz nad hipocentrum:
epicentrum
{"qId":10497, "cId":14, "tId":807}
Jaki wulkan zasypał m.in. miasto Stabie?
Elbrus
Wezuwiusz
Stromboli
Karthala
Etna
{"qId":11148, "cId":14, "tId":807}
Prądy cieplne pochodzące z wnętrza Ziemi to inaczej, prądy:
konwekcyjne
{"qId":11737, "cId":14, "tId":807}
Erupcja to:
niszcząca działalność mórz
proces tworzenia się erozji bocznej
proces niszczenia skał
wydobywanie się materiału wulkanicznego na powierzchnię Ziemi
{"qId":12278, "cId":14, "tId":807}
Dolina powstała w wyniku działalności rzek to:
O-kształtna
U-kształtna
V-kształtna
{"qId":12783, "cId":14, "tId":807}

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Test z zakresu procesów egzogenicznych
Geografia, Matura
20
#Procesy #egzogeniczne #zewnętrzne #wietrzenie #denudacja #erozja #ruchy #masowe #akumulacja
pojęć maturą przed powtórka
Geografia, Matura
17