Test: Budowa atomu i wiązania

Test z chemii z odpowiedziami. I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.

Ilość pytań: 17, Poziom: Gimnazjum.

REKLAMA
Elektrony walencyjne to:
Elektrony ostatniej powłoki
wszystkie elektrony
elektrony pierwszej powłoki
{"qId":148798, "cId":10, "tId":7138}
Izotopy różnią się:
liczbą protonów w jądrze
liczbą elektronów na powłokach
liczbą neutronów w jądrze
{"qId":148799, "cId":10, "tId":7138}
Umowny zapis przedstawiający rozkład elektronów na powłokach to...elektronowa.
konfiguracja
{"qId":148797, "cId":10, "tId":7138}
Masa atomowa to:
masa atomu w unitach
masa atomu w gramach
suma protonów i neutronów w jądrze
liczba protonów w jądrze
suma wszystkich cząstek elementarnych
{"qId":148796, "cId":10, "tId":7138}
Liczba atomowa to:
suma cząstek elementarnych
liczba protonów w jądrze
suma protonów i neutronów w jądrze
liczba neutronów w jądrze
{"qId":148795, "cId":10, "tId":7138}
Najlżejszy w atomie jest
neutron
proton
elektron
{"qId":148792, "cId":10, "tId":7138}
Jednostkowy ładunek dodatni w atomie posiada:
proton
{"qId":148793, "cId":10, "tId":7138}
Jon o ładunku ujemnym to:
anion
{"qId":148794, "cId":10, "tId":7138}
Założenia teorii atomistycznej Daltona:
atom jest elektrycznie obojętny
atom jest najmniejszą częścią pierwiastka
jądra atomów mają możliwość wytwarzania wiązań
atomy tych samych pierwiastków mają ten sam rozmiar i tę samą masę
atomy łączą się w cząsteczki
atom wykazuje kulisty kształt
{"qId":148789, "cId":10, "tId":7138}
Cząsteczki elementarne to:
protony i neutrony
neutrony
elektrony, protony i neutrony
elektrony
{"qId":148790, "cId":10, "tId":7138}
Elektrony poruszają się w różnej odległości od jądra tworząc...elektronowe.
powłoki
{"qId":148791, "cId":10, "tId":7138}
Izotopy mają:
takie same jądra
różną liczbą atomową i różną masę atomową
taką samą liczbę atomową, ale różną masą atomową
taką samą masę atomową, ale różna liczbę atomowa
{"qId":148800, "cId":10, "tId":7138}
Wybierz trwałe izotopy wodoru:
prot
deuter
tryt
{"qId":148801, "cId":10, "tId":7138}
Przyciąganie elektronów w stroną atomu bardziej elektroujemnego to:
jonizacja
sublimacja
polimeryzacja
sedymentacja
{"qId":148802, "cId":10, "tId":7138}
Zdolność atomów do przyciągania elektronów to:
elektroujemność
{"qId":148803, "cId":10, "tId":7138}
Wiązania...powstają w wyniku przekazywania elektronów z jednego atomu do drugiego.
jonowe
{"qId":148804, "cId":10, "tId":7138}
Wiązania kowalencyjne...powstają w wyniku uwspólniania elektronów, a wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego atomu
atomowe/niespolaryzowane
spolaryzowane
jonowe
{"qId":148805, "cId":10, "tId":7138}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

budowa atomu

powtórzenie wiadomości
Chemia, Gimnazjum
4

Budowa atomu

Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
Chemia, Gimnazjum
12
#chemia #budowaatomu #atom #jadroatomowe #protony #neutrony #elektrony #elektrony #walencyjne #liczbaatomowa #liczbamasowa #pierwiastek #chemiczny.

Wartościowość i wiązania

O wiązaniach w cząsteczkach i o wartościowości.
Chemia, Gimnazjum
15
#Chemia: #wiązania; #wartościowość

Chemia wiązania

dla klasy 2 gm / 7 podstawówki
Chemia, Gimnazjum
13
#chemia #wiazania #2gm #7sp

Wiązania kowalencyjne jonowe

elektroujemnosc elektrododatnosc spolaryzowany
Chemia, Ogólny
5