Nauka: Pojęcia- powtórka

Test z historii sztuki z odpowiedziami. Witajcie test obejmuje pojęcia z zakresu historii sztuki. Opracowania haseł są zaczerpnięte z "Uniwersalnego leksykonu sztuki" wyd. MUZA SA. Niektóre również z wikipedii. Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać z małej litery, z dużej będą traktowane jako błąd.

REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Powtórzenia lub Fiszek.