Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw., test z odpowiedziami

Test z historii z odpowiedziami. Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.