Test: Anatomia i Fizjologia Zwierząt

Test z biologii z odpowiedziami. Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia

Ilość pytań: 21, Poziom: Liceum, Technikum.

REKLAMA
Anatomia jest to:
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
dziedzina sztuki
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
{"qId":125021, "cId":5, "tId":6234}
Histologia jest to:
nauka o komórce
nauka o nieprawidłowościach w narządach
nauka o tkankach
{"qId":125022, "cId":5, "tId":6234}
Inaczej Anatomia Patologiczna
Patomorfologia
{"qId":125023, "cId":5, "tId":6234}
Co to jest Homeostaza?
równowaga fizyko-chemiczna w organiźmie, umożliwiająca jego funkcjonowanie
{"qId":125024, "cId":5, "tId":6234}
Tkanka to zespół komórek o:
identycznej budowie
jednakowym pochodzeniu
różnych pochodzeniu
podobnym typie przemiany materii
różnej budowie
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
{"qId":125025, "cId":5, "tId":6234}
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
neutrofile
eozynofile
bazofile
{"qId":125026, "cId":5, "tId":6234}
Wskaż prawidłowe nazwy
pies, łac. Lupus
pies, łac. Canis
świnia, łac. Sunis
bydło, łac. Bovis
{"qId":125027, "cId":5, "tId":6234}
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
8
6
7
{"qId":125028, "cId":5, "tId":6234}
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
24
23
20
22
{"qId":125029, "cId":5, "tId":6234}
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
9
7
{"qId":125030, "cId":5, "tId":6234}
Ile par żeber ma świnia?
14
13
15
{"qId":125031, "cId":5, "tId":6234}
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
nasada mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
wyrostek kolczysty
panewka mostka
trzon mostka
rękojeść mostka
{"qId":125032, "cId":5, "tId":6234}
Ile żeber rzekomych ma pies?
5
4
8
{"qId":125033, "cId":5, "tId":6234}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Test wiadomości o człowieku - głównie układy m.in. układ ruchu, układ pokarmowy, układ krążenia, układ oddechowy i układ wydalniczy.
Biologia, Gimnazjum
18
#anatomia #fizjologia #ukladruchu #ukladpokarmowy #ukladkrazenia #ukladoddechowy #ukladwydalniczy
Świetny test wyboru zawierający wiele ciekawostek, sprawdź się i dowiedz się więcej:-)
Biologia, Matura
21
#ciekawostki #anatomia #fizjologia
Rasy zwierząt gospodarskich
Biologia, Liceum, Technikum
14
Test dla KL 6 - 3dzial
Biologia, Szkoła podstawowa
8
#przyroda #zwierzeta
Proces oddychania i wymiany gazowej u zwierząt
Biologia, Gimnazjum
1
#zwierzęta #oddychanie #biologia