ABC młodego ekologa, test z odpowiedziami

Test z biologii z odpowiedziami. Rodzaje odpadów, kompost, recykling.

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.