Test: Allgemeiner Deutschtest

Test z języka niemieckiego z odpowiedziami. Przy wpisywaniu odpowiedzi uwzględnij:

- rzeczowniki pisz bezwzględnie wielką litera!
- wyrazy na początku zdania pisz również z dużej litery!
- wyrazy oddzielaj spacją!
- używj umlautów!
- uznawane są wszystkie poprawne odpowiedzi!
- za prawidłowe rozwiązanie zadania otrzywasz 1 pkt!

Ilość pytań: 48, Poziom: Liceum, Technikum.

REKLAMA
Dokończ poprawnie zdanie.

Ich gehe zum Arzt, weil ...
ich kranke bin.
ich krank bin.
ich krank seine.
ich bin krank.
{"qId":70066, "cId":4, "tId":4603}
Mów wolniej!
Sprich langsam!
Sprich langsamer!
Spricht langsamer!
Sprech langsamer!
{"qId":70059, "cId":4, "tId":4603}
Wir treffen ... um 19 Uhr.
uns
{"qId":70056, "cId":4, "tId":4603}
Beeile ... Monika!
dich
{"qId":70057, "cId":4, "tId":4603}
Hast du ………… bei Frau Berger entschuldigt?
sich
dich
euch
{"qId":70116, "cId":4, "tId":4603}
Wann bist du geboren? (28.07.1973)
Ich bin am ... geboren.
achtzwanzig Juli neunzehnhundertdreiundsiebzig
achtundzwanzigsten siebten neunzehnhundertdreiundsiebzig
achtunzwanzigsten siebten eintausendneunhundertdreundsiebzig
{"qId":70090, "cId":4, "tId":4603}
Odmien czasownik "sein" (formy czasownika oddziel spacją)
bin bist ist sind seid sind
{"qId":70097, "cId":4, "tId":4603}
Was hast du gestern gemacht? (die Hausaufgabe machen)
Ich habe gestern die Hausaufgabe gemacht. Gestern habe ich die Hausaufgabe gemacht.
{"qId":70098, "cId":4, "tId":4603}
...... willst du dich setzen?
Wohin
{"qId":70117, "cId":4, "tId":4603}
Ich weiβ nicht, ......... ich genug Geld habe.
ob
{"qId":70118, "cId":4, "tId":4603}
Bist du älter oder ................. als sie?
jünger
der jüngste
jung
am jüngsten
{"qId":70119, "cId":4, "tId":4603}
Verstehst du gut unseren Lehrer?
- Ja, ich verstehe ......... gut.
ihn
{"qId":70120, "cId":4, "tId":4603}
Grüβen Sie bitte Herrn Meier und .......... Frau.
seine
{"qId":70121, "cId":4, "tId":4603}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

ż Dni Tygodnia

Języki obce, Ogólny
7

Słówka podst.

Języki obce, Szkoła podstawowa
10
#szkola #niemiecki #slowka

NIEMIECKI-SOMMERFERIENLIEBE

Języki obce, Studia
103

niemiecki słówka 3

czasowniki przymiotniki przyslowki
Języki obce, Liceum, Technikum
23

MW POWIEDZENIA

Języki obce, Ogólny
30