Test: Antyk

Test z języka polskiego z odpowiedziami. Język polski - dzieła antyku

Ilość pytań: 16, Poziom: Liceum, Technikum.

REKLAMA
dzieła VIII w. p.n.e.
Iliada i Odyseja
{"qId":1, "cId":3, "tId":4581}
VII w. p.n.e.
poezja: Hezjod i Safona
{"qId":2, "cId":3, "tId":4581}
VI w. p.n.e.
filozofia: Tales, Pitagoras, Heraklit
{"qId":3, "cId":3, "tId":4581}
V w p.n.e.
teatr: Ajschylos, Sokofles, Eurypides, filozofia: Sokrates, Demokryt
{"qId":4, "cId":3, "tId":4581}
IV w p.n.e.
filozofia: Platon, Arystoteles
{"qId":5, "cId":3, "tId":4581}
I w n.e.
poezja: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz
{"qId":6, "cId":3, "tId":4581}
Pięcioksiąg
Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa
{"qId":7, "cId":3, "tId":4581}
księgi uznane za autentyczne i natchnione
księgi kanoniczne
{"qId":8, "cId":3, "tId":4581}
diaspora
rozproszenie
{"qId":9, "cId":3, "tId":4581}
najważniejsza idea Starego i Nowego Testamentu
przymierze ludzi ze Stwórcą
{"qId":10, "cId":3, "tId":4581}
księgi historyczne (opowiadające o dziejach)
Księga Rodzaju, Wyjścia, Ewangelie, Dzieje Apostolskie
{"qId":11, "cId":3, "tId":4581}
księgi dydaktyczne (nauki dla wiernych)
Księgi Hioba, Księha Koheleta, Listy św. Pawła
{"qId":12, "cId":3, "tId":4581}
księgi prorockie (profetyczne) (wyjaśniające sens dziejów i zapowiadające przyszłe wydarzenia)
Księgi Izajasza, Księga Jeremiasza, Apokalipsa św. Jana
{"qId":13, "cId":3, "tId":4581}
przekład Pisma Świętego na grecki
Septuaginta
{"qId":14, "cId":3, "tId":4581}
przekład łaciński Biblii
Wulgata
{"qId":15, "cId":3, "tId":4581}
polskie tłumaczenie Biblii (autor)
ks. Jakub Wujek
{"qId":16, "cId":3, "tId":4581}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

ANTYK

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z EPOKI STAROŻYTNEJ - LITERATURA, HISTORIA SZTUKI
Język polski, Gimnazjum
5

Antyk

Najważniejsze wiadomości o starożytności :)
Język polski, Matura
11