Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny, test z odpowiedziami

Test z chemii z odpowiedziami. Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.