Test: Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych

Test z języka polskiego z odpowiedziami.

Ilość pytań: 11, Poziom: Matura.

REKLAMA
Eufonia to:
Euphonos, gr. = przyjemne brzmienie.
eufonia - to nazwa zbiorcza dla wszystkich typów organizacji naddanej tekstu w jego warstwie brzmieniowej, które w jakimś okresie uważane są za estetycznie dodatnie.
{"qId":62292, "cId":3, "tId":4261}
Kakofonia to:
termin oznaczający zespół dźwięków niezestrojonych, nieharmonicznych.
{"qId":62293, "cId":3, "tId":4261}
Hiatus to inaczej...
rozziew, czyli zakończenie wyrazu taką samą samogłoską jak ta, od której rozpoczyna się wyraz następny. Negatywny efekt brzmieniowy.
{"qId":62294, "cId":3, "tId":4261}
Onomatopeja to...
onomatopoiia gr. - tworzenie nazw.
to takie ukształtowanie warstwy brzmieniowej przekazu językowego, które polega na naśladowaniu za pomocą dźwięków językowych zjawisk akustycznych pozajęzykowych.
{"qId":62295, "cId":3, "tId":4261}
Asocjacja dźwiękowa to...
grupa wyrazów zgromadzonych wokół onomatopeji, które nie mają nic wspólnego z tematem (wokół którego są organizowane), natomiast podbudowują warstwę dźwiękową tekstu.
{"qId":62296, "cId":3, "tId":4261}
Aliteracja to...
zjawisko polegające na rozpoczynaniu kolejnych dwu lub więcej wyrazów od tych samych głosek w celu doraźnej ekspresji polegającej na utrzymaniu tonacji utworu w obrębie dźwięków jednorodnych.
{"qId":62298, "cId":3, "tId":4261}
Homofonia to...
jednorodność dźwięków językowych.
{"qId":62299, "cId":3, "tId":4261}
Harmonia głoskowa to...
skontrastowane ze względu na sposób artykulacji sekwencje samogłosek w tekście.
{"qId":62300, "cId":3, "tId":4261}
asonans
rym niedokładny
{"qId":62301, "cId":3, "tId":4261}
konsonans
rym dokładny
{"qId":62302, "cId":3, "tId":4261}
Figura etymologiczna to...
połączenie wyrazów, których zgodność dźwiękowa wynika stąd, że pozostają one w etymologicznym związku. Zbieżność dźwiękowa jest pochodną zbieżności semantycznej.
{"qId":62303, "cId":3, "tId":4261}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Poziom bardzo trudny.
Język polski, Liceum, Technikum
12
Język polski, Liceum, Technikum
5