Test: Antyczna filozofia

Test z języka polskiego z odpowiedziami. Test z zakresu filozofii antycznej, szkół filozofii.

Ilość pytań: 19, Poziom: Liceum, Technikum.

REKLAMA
teoria bytu to:
ontologia
{"qId":52441, "cId":3, "tId":3766}
teoria wartości to:
aksjologia
{"qId":52442, "cId":3, "tId":3766}
teoria poznania to:
epistemologia
{"qId":52443, "cId":3, "tId":3766}
okres filozofii: ...., klasyczny i hellenistyczny
presokratejski przedsokratejski
{"qId":52444, "cId":3, "tId":3766}
Zenon z Kition był przedstawicielem filozofii:
stoików stoickiej
{"qId":52445, "cId":3, "tId":3766}
Dynamizm związany jest z:
Heraklitem Heraklit
{"qId":52446, "cId":3, "tId":3766}
pierwiastek, bezkres
apeiron
{"qId":52447, "cId":3, "tId":3766}
"Uczta" to dzieło:
Platona
{"qId":52448, "cId":3, "tId":3766}
Paradoks: "Ateńczycy zawsze kłamią." Który Ateńczyk to powiedział?
Epimenides
{"qId":52449, "cId":3, "tId":3766}
"Byt jest, a niebytu nie ma" powiedział założyciel szkoły elejskiej. Jak się nazywał?
Parmenides
{"qId":52450, "cId":3, "tId":3766}
"ruch jest absurdalny i niemożliwy ponieważ ciało aby dotarło do celu musi pokonac połowę drogi, później połowe połowy ...itd... i zawsze zostaje do pokonania połowa połowy. " - jaki paradoks został tu przedstawiony?
dychotomia argument zwany "dychotomią"
{"qId":52451, "cId":3, "tId":3766}
Jaka szkoła filozoficzna zakładała, że wszystko jest liczbą?
Pitagorejczycy
{"qId":52452, "cId":3, "tId":3766}
"Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich, niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles, Anaksagoras, Leibniz czy egzystencjaliści."
Pluralizm
{"qId":52454, "cId":3, "tId":3766}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Filozofia starożytna - szkoły i nurty

Test wiedzy o filozofii. Pytania o zzkoły i nurty filozoficzne w antyku.
Język polski, Ogólny
37
#filozofia #starozytna #grecja #antyk #platon #arystoteles #sofokles #stoicyzm #