słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 4 Idioms and Fixed Phrases (str. 59), test z odpowiedziami

Test z języka angielskiego z odpowiedziami. Słownictwo z Upstream Intermediate Companion<br/><br/>Zamiast apostrofa wpisujcie spację

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.