Test: Pan Tadeusz

Test z lektury szkolnej z odpowiedziami. Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach.

Ilość pytań: 31, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
ksiądz Robak
Rejent
Gerwazy
{"qId":1, "cId":28, "tId":2833}
Ryków ceni Polaków za:
tradycję
waleczność
gościnność
{"qId":2, "cId":28, "tId":2833}
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
do Petersburga
na Ukrainę
na Sybir
{"qId":3, "cId":28, "tId":2833}
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
francuskiej
włoskiej
angielskiej
{"qId":4, "cId":28, "tId":2833}
Protazy jest:
klucznikiem
sędzią
woźnym
{"qId":5, "cId":28, "tId":2833}
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
uchwalenia konstytucji
I rozbioru Polski
Targowicy
{"qId":6, "cId":28, "tId":2833}
Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
dla klasztoru
Tadeuszowi
Hrabiemu
{"qId":7, "cId":28, "tId":2833}
Trzecią parę narzeczonych stanowili:
Zosia i Podkomorzy
Rejent i Telimena
Asesor i Tekla
{"qId":8, "cId":28, "tId":2833}
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
20 lat
21 lat
14 lat
{"qId":9, "cId":28, "tId":2833}
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Paryża
Częstochowy
Wilna
{"qId":10, "cId":28, "tId":2833}
Płut był:
majorem
marszałkiem
generałem
{"qId":11, "cId":28, "tId":2833}
Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
zły znak
oznakę gwałtownych zmian
zapowiedź wojny
{"qId":12, "cId":28, "tId":2833}
Otwartość bramy dworu świadczy o:
gościnności właściciela
oczekiwaniu na gości
braku lęku przed złodziejami
{"qId":13, "cId":28, "tId":2833}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Pan Tadeusz

Streszczenie lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza
Wypracowanie: Język polski, Lektury szkolne, Ogólny
1
#streszczenie #lekturyszkolne #lektury #lektura #pantadeusz #adammickiewicz

Pan Tadeusz książka i film

Informacje o książce Adama Mickiewicza i stworzonego na jej kanwie filmu.
Język polski, Lektury szkolne, Ogólny
34
#pantadeusz #lektura #adammickiewicz