Test: Pan Tadeusz

Test z lektury szkolnej z odpowiedziami. Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach.

Ilość pytań: 31, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
ksiądz Robak
Gerwazy
Rejent
{"qId":1, "cId":28, "tId":2833}
Ryków ceni Polaków za:
waleczność
tradycję
gościnność
{"qId":2, "cId":28, "tId":2833}
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
na Sybir
na Ukrainę
do Petersburga
{"qId":3, "cId":28, "tId":2833}
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
angielskiej
francuskiej
włoskiej
{"qId":4, "cId":28, "tId":2833}
Protazy jest:
woźnym
sędzią
klucznikiem
{"qId":5, "cId":28, "tId":2833}
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
uchwalenia konstytucji
I rozbioru Polski
Targowicy
{"qId":6, "cId":28, "tId":2833}
Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
Tadeuszowi
dla klasztoru
Hrabiemu
{"qId":7, "cId":28, "tId":2833}
Trzecią parę narzeczonych stanowili:
Asesor i Tekla
Zosia i Podkomorzy
Rejent i Telimena
{"qId":8, "cId":28, "tId":2833}
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
20 lat
21 lat
14 lat
{"qId":9, "cId":28, "tId":2833}
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Wilna
Paryża
Częstochowy
{"qId":10, "cId":28, "tId":2833}
Płut był:
marszałkiem
majorem
generałem
{"qId":11, "cId":28, "tId":2833}
Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
zły znak
oznakę gwałtownych zmian
zapowiedź wojny
{"qId":12, "cId":28, "tId":2833}
Otwartość bramy dworu świadczy o:
oczekiwaniu na gości
gościnności właściciela
braku lęku przed złodziejami
{"qId":13, "cId":28, "tId":2833}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Streszczenie lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza
Wypracowanie: Język polski, Lektury szkolne, Ogólny
1
#streszczenie #lekturyszkolne #lektury #lektura #pantadeusz #adammickiewicz
Informacje o książce Adama Mickiewicza i stworzonego na jej kanwie filmu.
Język polski, Lektury szkolne, Ogólny
34
#pantadeusz #lektura #adammickiewicz