Test z odpowiedziami

Badania operacyjne czesc 2

Pytanie 1
Prawdziwe jest następujące zdanie:
Pytanie 2
Prawdziwe jest następujące zdanie:
Pytanie 3
Zbiór generowany przez układ ograniczeń w zadaniu LPM jest:
Pytanie 4
W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
Pytanie 5
Zadanie programowania matematycznego binarnego ma następującą postać:
Dalej
Pozostała 1 strona