Badania operacyjne czesc 2

10 pytań Strona 1 adam2000
Prawdziwe jest następujące zdanie:
Prawdziwe jest następujące zdanie:
Zbiór generowany przez układ ograniczeń w zadaniu LPM jest:
W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
Zadanie programowania matematycznego binarnego ma następującą postać:
Dalej
Pozostała 1 strona