Present Simple vs Present Continuous - Ćwiczenie 2, test z odpowiedziami

Test z języka angielskiego z odpowiedziami. Ćwiczenie 2: Wybierz odpowiednią formę czasownika dla czasów czasów Present Simple i Present Continous.

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.