Test: Fizjologia roślin

Test z biologii z odpowiedziami. Test z fizjologii roślin - poziom rozszerzony

Ilość pytań: 15, Poziom: Liceum, Technikum.

REKLAMA
Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
spoczynek bezwzględny
spoczynek względny
{"qId":1381, "cId":5, "tId":1925}
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
hipogeiczne
epigeiczne
{"qId":2563, "cId":5, "tId":1925}
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
kukurydzy
grochu
fasoli
{"qId":3683, "cId":5, "tId":1925}
Jony którego pierwiastka wchodzą w skład cytochromów, które są przenośnikami elektronów w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie?
żelaza
{"qId":4749, "cId":5, "tId":1925}
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
nastie
wszystkie odpowiedzi są poprawne
taksje
tropizmy
{"qId":5768, "cId":5, "tId":1925}
Ruchy senne roślin to:
geotropizmy
seismonastie
nyktynastie
tigmotropizmy
{"qId":6737, "cId":5, "tId":1925}
Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
temperatura powietrza jest bardzo wysoka
w glebie znajduje się za mało wody
gleba jest nadmiernie zasolona
ziemia jest zamarznięta
{"qId":7670, "cId":5, "tId":1925}
Aparaty szparkowe u roślin dwuliściennych noszą nazwę:
amarylis
{"qId":8567, "cId":5, "tId":1925}
Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
wiatr
nasłonecznienie
grubość kutikuli
wilgotność powietrza
powierzchnia blaszki liściowej
rozmieszczenie aparatów szparkowych
zawartość wody w glebie
ilość aparatów szparkowych
{"qId":9413, "cId":5, "tId":1925}
Akceptorem elektronów wybitych z PSI 700 jest:
ferredoksyna
{"qId":10229, "cId":5, "tId":1925}
Akceptorem elektronów wybitych z PSII 680 jest:
plastochinon
{"qId":10897, "cId":5, "tId":1925}
Jedynym produktem fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej, przeprowadzanych przez rośliny w warunkach niekorzystnych jest:
ATP
{"qId":11519, "cId":5, "tId":1925}
Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
dwutlenek węgla
woda
ATP
ADP
NADPH
tlen
NADP
{"qId":12078, "cId":5, "tId":1925}
Rośliną C4 jest:
trzcina cukrowa
agawa
aloes
{"qId":12589, "cId":5, "tId":1925}
Rośliny, które pobierają dwutlenek węgla w nocy i gromadzą w postaci kwasu jabłkowego w wakuolach, to rośliny typu:
CAM
{"qId":13073, "cId":5, "tId":1925}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Fizjologia roślin drzewiastych, str. 41-46

Egzamin na podstawie "Książeczka 600 pytań"
Biologia, Studia
70
#fizjologia #uniwersytet #rolniczy #kraj #ozl #gl #drzewa #rosliny #gibany #auksyny #fabikp

Fizjologia roślin drzewiastych

Test z fizjologii roślin drzewiastych. Sprawdzone pytania.
Biologia, Studia
26
#fizjologia #fizjologiaroslin

Fizjologia roślin drzewiastych, 100 pierwszych, str. 1-10

Egzamin na podstawie "książeczki 600 pytań"
Biologia, Studia
107
#fizjologia #ur #kraj #rosliny #drzewa #uniwerystet #rolniczy #gl #ozl #lesnictwo

Fizjologia roślin drzewiastych, strony 21-30

Egzamin na podstawie "książeczka 600 pytań" fragment strony 21-30
Biologia, Studia
108
#fizjologia #kraj #ur #gospodarka #lesna #uniwersytet #rolniczy #rosliny #auksyny

Fizjologia roślin drzewiastych - ćwiczenia

Fizjologia roślin drzewiastych - ćwiczenia
Biologia, Studia
32
#fizjologiaroslin #fizjologiaroslindrzewiastych