Test: KP BiM SUM

Test z medycyny z odpowiedziami.

Ilość pytań: 101, Poziom: Studia.

REKLAMA
Prostatic gland (prostata)
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
jest unerwiony czuciowo przez pudendal nerve (nervus pudendus)
jest unaczyniony przez gałęzie pochodzące od tętnicy pęcherzowej górnej i tętnicy odbytniczej górnej
{"qId":1, "cId":26, "tId":16321}
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
{"qId":2, "cId":26, "tId":16321}
Wtórnie położone zaotrzewnowo są
ascending colon (colon ascendens)
transverse colon (colon transversum)
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
descending colon (colon descendens)
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
{"qId":3, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
sploty przywspółczulne (przedni i tylny) łączą się na przedniej stronie tracheal bifurcation (bifurcatio tracheae)
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoracocervicalis)
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
apex of lung (apex pulmonis) nie przekracza otworu górnego klatki piersiowej a base of lung (basis pulmonis) sięga otworu dolnego klatki piersiowej
główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
{"qId":4, "cId":26, "tId":16321}
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
łechtaczka unaczyniona jest przez tętnicę maciczną
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
erekcja wywołana jest przez włókna współczulne pochodzące ze splotu podbrzusznego dolnego
{"qId":5, "cId":26, "tId":16321}
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
diaphragma
internal inercostal m. (m. intercostalis internus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
{"qId":6, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność odpowiedzi:
splenic vein (vena splenica) łączy się z dolnymi żż. przełykowymi będącymi dopływami żż nieparzystych
inferior phrenic veins (vv. phrenicae inferiores) uchodzą do żyły wrotnej
umbilical vein (vena umbilicalis) w całości przekształca się w więzadło żylne
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
hepatic portal vein (vena portae hepatis) w więzadle wątrobowo- dwunastniczym leży ku przodowi od t. wątrobowej właściwej i przewodu żółciowego wspólnego
{"qId":7, "cId":26, "tId":16321}
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
zatoka mleczna uchodzi pojedynczym otworem na brodawce sutkowej
gruczoł sutkowy leży na powięzi mięśnia piersiowego mniejszego
przewody mleczne zespalają się wytwarzając wspólną zatokę mleczną
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
{"qId":8, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria):
inferior vesical artery (a. vesicalis inferior) pochodzi bezpośrednio z external iliac artery (a. iliaca externa)
włókna współczulne pochodzą z segmentów Th11- S2 spinal cord (medulla spinalis)
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
u mężczyzn jest położony głębiej i niżej niż u kobiet
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
{"qId":9, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
otrzewną pokrywającą trzon macicy nazywamy parametrium
ovarian lig. (lig. ovarii proprium) rozpięte jest między horn of uterus (cornu uteri) a tubal extremity of ovary (extremitas tubaria ovarii)
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
{"qId":10, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od góry jest ograniczona przez left pulmonary artery (a. pulmonalis sinistra)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
{"qId":11, "cId":26, "tId":16321}
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery (a. coronaria dextra). Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
przednie 2/3 interventricular septum (septum interventricularis cordis)
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
pulmonary surface of the heart (facies pulmonalis cordis)
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
{"qId":12, "cId":26, "tId":16321}
Cechy charakterystyczne kręgu szczytowego (C1) to
brak wyrostka kolczystego
ząb
otwór wyrostka poprzecznego
brak trzonu
masywny trzon
{"qId":13, "cId":26, "tId":16321}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Cz. II układu pokarmowego
Uczelnie wyższe, Studia
260
#histologia #ukladpokarmowy
Układ krwiotwórczy, test.
Uczelnie wyższe, Studia
22
#lekarskirzeszow #ukladkrwiotworczy
Medycyna. Preparat 1. - grzbiet. Mianownicwo polskie i angielskie.
Uczelnie wyższe, Studia
66
#medycyna #anatomia
Patologia, Robbins
Uczelnie wyższe, Ogólny
9
#lekarskirzeszow
Uczelnie wyższe, Studia
30