Test: KP BiM SUM

Test z medycyny z odpowiedziami.

Ilość pytań: 101, Poziom: Studia.

REKLAMA
Prostatic gland (prostata)
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
jest unerwiony czuciowo przez pudendal nerve (nervus pudendus)
jest unaczyniony przez gałęzie pochodzące od tętnicy pęcherzowej górnej i tętnicy odbytniczej górnej
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
{"qId":1, "cId":26, "tId":16321}
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
{"qId":2, "cId":26, "tId":16321}
Wtórnie położone zaotrzewnowo są
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
transverse colon (colon transversum)
descending colon (colon descendens)
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
ascending colon (colon ascendens)
{"qId":3, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
sploty przywspółczulne (przedni i tylny) łączą się na przedniej stronie tracheal bifurcation (bifurcatio tracheae)
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
apex of lung (apex pulmonis) nie przekracza otworu górnego klatki piersiowej a base of lung (basis pulmonis) sięga otworu dolnego klatki piersiowej
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoracocervicalis)
główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
{"qId":4, "cId":26, "tId":16321}
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
erekcja wywołana jest przez włókna współczulne pochodzące ze splotu podbrzusznego dolnego
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
łechtaczka unaczyniona jest przez tętnicę maciczną
{"qId":5, "cId":26, "tId":16321}
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
internal inercostal m. (m. intercostalis internus)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
diaphragma
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
{"qId":6, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność odpowiedzi:
hepatic portal vein (vena portae hepatis) w więzadle wątrobowo- dwunastniczym leży ku przodowi od t. wątrobowej właściwej i przewodu żółciowego wspólnego
splenic vein (vena splenica) łączy się z dolnymi żż. przełykowymi będącymi dopływami żż nieparzystych
inferior phrenic veins (vv. phrenicae inferiores) uchodzą do żyły wrotnej
umbilical vein (vena umbilicalis) w całości przekształca się w więzadło żylne
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
{"qId":7, "cId":26, "tId":16321}
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
gruczoł sutkowy leży na powięzi mięśnia piersiowego mniejszego
zatoka mleczna uchodzi pojedynczym otworem na brodawce sutkowej
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
przewody mleczne zespalają się wytwarzając wspólną zatokę mleczną
{"qId":8, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria):
u mężczyzn jest położony głębiej i niżej niż u kobiet
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
inferior vesical artery (a. vesicalis inferior) pochodzi bezpośrednio z external iliac artery (a. iliaca externa)
włókna współczulne pochodzą z segmentów Th11- S2 spinal cord (medulla spinalis)
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
{"qId":9, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
otrzewną pokrywającą trzon macicy nazywamy parametrium
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
ovarian lig. (lig. ovarii proprium) rozpięte jest między horn of uterus (cornu uteri) a tubal extremity of ovary (extremitas tubaria ovarii)
{"qId":10, "cId":26, "tId":16321}
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od góry jest ograniczona przez left pulmonary artery (a. pulmonalis sinistra)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
{"qId":11, "cId":26, "tId":16321}
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery (a. coronaria dextra). Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
przednie 2/3 interventricular septum (septum interventricularis cordis)
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
pulmonary surface of the heart (facies pulmonalis cordis)
{"qId":12, "cId":26, "tId":16321}
Cechy charakterystyczne kręgu szczytowego (C1) to
brak trzonu
masywny trzon
ząb
brak wyrostka kolczystego
otwór wyrostka poprzecznego
{"qId":13, "cId":26, "tId":16321}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Endokrynologia

Uczelnie wyższe, Studia
121
#endokrynologia

Fizjo zmysły gumed giełda

giełda fizjo
Uczelnie wyższe, Studia
164
#fizjo #zmysly #gumed #gielda

biomed

Uczelnie wyższe, Ogólny
153

Egz z radiologii

Baza z dysku, przepisana na kompa
Uczelnie wyższe, Studia
31
#radiologia

NLPZ

Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Uczelnie wyższe, Studia
42
#nlpz