Test: Zdrowie Publiczne

Test z odpowiedziami. Test ze zdrowia publicznego

Ilość pytań: 130, Poziom: Studia.

REKLAMA
Wśród głównych przyczyn zgonów w Europie dominują zgony z powodu:
zatruć i zakażeń pokarmowych
nowotworów tk. Limfatycznej i krwiotwórczej
choroby niedokrwiennej serca
POChP
{"qId":1, "cId":33, "tId":16032}
Badanie przesiewowe nie jest uzasadnione w przypadku choroby, która:
jest rozpoznawalna we wczesnym stadium
istnieje skuteczna metoda zapobiegania chorobie
ma poważne konsekwencje zdrowotne dla ludności
jest chorobą rzadko występującą w populacji
{"qId":2, "cId":33, "tId":16032}
Potencjalnie utracone lata życia (PYLL) w populacji są wartością uwzględniającą:
sumę utraconych lat życia wskutek przedwczesnego zgonu
średni wiek zgonów, odrębnie dla kobiet i mężczyzn
lata życia bez niepełnosprawności i choroby przewlekłej
lata życia bez ryzyka przedwczesnego zgonu, a także bez niepełnosprawności lub choroby przewlekłej
{"qId":3, "cId":33, "tId":16032}
Wskaż zdanie prawdziwe:
przyrost naturalny zmienia kształt piramidy demograficznej
przyrost naturalny nie ma nic wspólnego z ruchami migracyjnymi ludności
przyrost naturalny jest ilorazem liczby urodzeń i zgonów w danym roku
przyrost naturalny nie ma wpływu na wymiar oczekiwanych potrzeb zdrowotnych
{"qId":4, "cId":33, "tId":16032}
Obserwowane różnice pomiędzy standaryzowanym współczynnikiem zgonów z powodu itp. urazów i zatruć w krajach afrykańskich i europejskich da się wyjaśnić m.in.:
dostępnością i jakością infrastruktury medycznej
zasobnością porównywanych regionów świata
znaczeniem preferowanego stylu życia
dziedziczeniem poważnych chorób, które zmniejszają odporność na zatrucia i zakażenia
{"qId":5, "cId":33, "tId":16032}
Do zadań PIS należy:
sanitarna kontrola jakości produktów leczniczych
planowanie i organizowanie badań profilaktycznych
monitoring efektów leczenia chorób zakaźnych
nadzór nad realizacją szczepień ochronnych
{"qId":6, "cId":33, "tId":16032}
Warunkiem dyskwalifikującym metodę badania dla jej stosowania jako testu przesiewowego jest:
niezbyt wysoka cena
wysoka czułość i swoistość
zdolność do przewidywania pozytywnych rozpoznań
mała powtarzalność
{"qId":7, "cId":33, "tId":16032}
8. Która z poniżej wymienionych miar zdrowia populacji najbardziej nadaje się do oceny ryzyka zakażeń wirusem hepatotropowym typu A:
umieralność specyficzna z uwzględnieniem wieku chorych
utracone lata życia z powodu choroby
chorobowość hospitalizowana
zapadalność
{"qId":8, "cId":33, "tId":16032}
Działanie takie jak: ograniczenie spożycia mięsa czerwonego, zaprzestanie palenia tytoniu, redukcja masy ciała, są przykładem:
profilaktyki podstawowej w odniesieniu do chorób nowotworowych
promocji zdrowia
profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych 3. stopnia
profilaktyki chorob nowotworowych 2. stopnia
{"qId":9, "cId":33, "tId":16032}
Dłuższe przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w podkarpackim w porównaniu do łódzkiego można wyjaśnić głównie:
poprawą dostępności do zasobów opieki zdrowotnej
poprawą promocji zdrowia
wyższą dzietnością
mniejszą liczbą zgonów z przyczyn oddechowych
{"qId":10, "cId":33, "tId":16032}
11. Modyfikowalnym czynnikiem ryzyka cukrzycy nie jest:
płeć
alkohol
nadmierna masa ciała
żywność bogata w cukry proste
{"qId":11, "cId":33, "tId":16032}
Jednym z 1. dokumentów, w którym zawarto kierunki działań promocji zdrowia jest:
Deklaracja Dżakaradzka
WHO. Zdrowie dla wszyskich
NPZ
Karta Ottawska
{"qId":12, "cId":33, "tId":16032}
Jednym z celów operacyjnych NPZ 16-20 jest ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki’ Cel ten powinien być realizowany poprzez:
działania indywidualne pracodawców i pracowników
zarówno działania indywidualne jak i zbiorowe
indywiduwalne działania PIS i państwowej inspekcji ochrony środowiska
działania ministrów właściwych resortów
{"qId":13, "cId":33, "tId":16032}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Finanse publiczne

Test o finansach publicznych
Uczelnie wyższe, Ekonomia, Studia
86

Zamówienia publiczne

Test wiedzy o zamówieniach publicznych, pytania na egzamin z zamówień publicznych.
Uczelnie wyższe, Prawo, Studia
53
#zamowieniapubliczne #prawo

prawo międzynarodowe publiczne test I

Test z zakresu wiedzy nt prawa międzynarodowego publicznego. Ułożony na podstawie testów egzaminacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uczelnie wyższe, Prawo, Studia
10
#prawo #miedzynarodowe #publiczne #prawo #traktatow

Finanse publiczne i rynki finansowe

Finanse publiczne i rynki finansowe
Uczelnie wyższe, Ekonomia, Studia
19
#uek #finanse #publiczne #rynki #finansowe

Podstawy finansów - finanse publiczne

II część,finanse publiczne
Uczelnie wyższe, Ekonomia, Studia
41
#podstawy #finansówfinanse #publiczne