Test: Biologia- genetyka

Test z biologii z odpowiedziami. Sprawdzian A2

Ilość pytań: 20, Poziom: Gimnazjum.

REKLAMA
Czym jest genetyka?
Mejoza
Nauka zajmująca się dziedziczeniem cech oraz zmiennością organizmów.
Nauka o sercu i mózgu.
Zmienność
Mitoza
Homo sapiens
{"qId":1, "cId":5, "tId":15623}
Jakimi dziedzinami zajmuje się genetyka?
Matematyka
Medycyna
Archeologia
Rolnictwo
Kryminalistyka
{"qId":2, "cId":5, "tId":15623}
Co to jest DNA?
Melanina
Kwas żołądkowy
Kwas rybonukleinowy
Kwas nukleinowy
Kwas deoksyrybonukleinowy
Kwas fosforowy
{"qId":3, "cId":5, "tId":15623}
Co to jest RNA?
Melanina
Kwas rybonukleinowy
Kwas fosforowy
Heterozygota
Kwas deoksyrybonukleinowy
Replikant DNA
{"qId":4, "cId":5, "tId":15623}
Czym są cechy dziedziczne i nie dziedziczne?
Cechy dziedziczne to te:
+
które odziedziczyliśmy po rodzicach.
Cechy niedziedziczne to te:
+
które nabyliśmy podczas naszego życia.
{"qId":5, "cId":5, "tId":15623}
Jak wygląda prawidłowa komplementarność zasad?
Cytozyna z Adeniną
Guanina z Cytozyną
Tymina z Guaniną
Adenina z Tyminą
{"qId":6, "cId":5, "tId":15623}
Kompletny zestaw chromosomów, charakterystyczny dla gatunku, nazywamy ..... Człowiek posiada .... chromosomy.
Kariotypem
24
{"qId":7, "cId":5, "tId":15623}
Przebieg replikacji DNA
Na początku replikacji podwójna helisa jest rozplatana i nici DNA się rozdzielają.
Do każdej nici DNA są dołączane wolne nukleotydy zgodnie z regułą komplementarności.
Powstają dwie identyczne cząsteczki DNA. Każda zawiera jedną nić starą i jedną nową.
Po replikacji chromosom zawiera dwie cząsteczki DNA. Zostaną one rozdzielone podczas podziału komórki do komórek potomnych.
{"qId":8, "cId":5, "tId":15623}
.... przenosi informacje o budowie białek z jądra do cytoplazmy. .... dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek. .... buduje rybosomy- struktury, które odpowiadają za łączenie aminokwasów w łańcuchy białkowe.
mRNA
tRNA
rRNA
{"qId":9, "cId":5, "tId":15623}
Czym jest podwójny zestaw chromosomów (2n)?
Komórka macierzysta
Komórka haploidalna
Komórka diploidalna
Komórka potomna
{"qId":10, "cId":5, "tId":15623}
Czym jest pojedynczy zestaw chromosomów (1n)?
Komórka potomna
Komórka haploidalna
Komórka diploidalna
Komórka macierzysta
{"qId":11, "cId":5, "tId":15623}
Co to jest mitoza i co jest jej pierwszym etapem? (2 odpowiedzi są prawidłowe)
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek macierzystych.
Kariokineza
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek somatycznych.
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek potomnych.
Cytokineza
{"qId":12, "cId":5, "tId":15623}
Co to jest mejoza?
Jest to proces podziału jądra komórkowego na 2 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
Jest to proces podziału jądra komórkowego na 4 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
jest to proces podziału jądra komórkowego na 3 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
{"qId":13, "cId":5, "tId":15623}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Biologia - genetyka

Pytania z genetyki na poziomie Gimnazjum.
Biologia, Gimnazjum
13
#genetyka

Genetyka

genetyka
Biologia, Ogólny
30
#genetyka #biologia #DNA #dziedziczenie

GENETYKA CZ. II

Powtórka do matury z zakresy genetyki: cz II - prawa mendla cech sprzężone z płcią, zadania
Biologia, Matura
8
#genetyka #dziedziczenie

Genetyka

Biologia, Matura
22
#genetyka #dziedziczenie

Genetyka

Dużo pytań z zakresu :-DNA i RNA-Replikacja DNA-Kod genetyczny-Informacja Genetyczna-Transkrypcja-Translacja-chorobyW razie pytań , błędów proszę pisać :)
Biologia, Liceum, Technikum
58
#biologia #genetyka #dna #rna #choroby #dziedziczenie