Test: 29

Test z historii z odpowiedziami.

Ilość pytań: 10, Poziom: Matura.

REKLAMA
rozwiń skórt PPS
Polska partia socjalistyczna
{"qId":1, "cId":6, "tId":15249}
połącz
Austro-wegry ,niemcy ,włochy
+
trójporozumienie
Rosja ,Francja ,Wielka Brytania
+
trójporozumienie
{"qId":2, "cId":6, "tId":15249}
W Galicji powstał .... . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych .... w .... oraz .... we .... .
związek walki czynnej
Towarzystwa Strzelec
Krakowie
Związku Strzeleckiego
Lwowie
{"qId":3, "cId":6, "tId":15249}
Polityczne porozumienie ,,które stawiało sobie za cel odzyskanie niepodległości przez walke z rosją u boku Austro-Węgier.
Komisja Tymczasowo skonfederowanych stronnictw niepodległościowych
{"qId":4, "cId":6, "tId":15249}
proaustriacka orientacja niepodległościowa
+
odzyskanie niepodległości przez walke z rosja u boku austro -węgier
program loalistyczny
+
monarchia austro-węgiersko-polska (koncepcja trialistyczna)
narodowa demokracja
+
współpraca z rosja
{"qId":5, "cId":6, "tId":15249}
legion puławski
+
prorosyjna inicjatywa ,bez większego znaczenia w walkach u boku carskiej armii
I Kompania Kadrowa
+
w Galicji ,środowisko powiązane z Piłsudzkim
Legiony Polskie
+
polskie odziały walczące przeciwko rosji
I korpus Polski
+
polska jednostka wojskowa W Rosji
+
{"qId":6, "cId":6, "tId":15249}
Akt 5 listopada
manifest w którym cesarze Niemiec i Austrii zapowiadali powstanie samodzielnego pastwa polskiego,jako dziedzicznej monarchii,jednak bez niektóych ziemii,które zaborcy zgraneli w czasie zaborów
{"qId":7, "cId":6, "tId":15249}
kryzys przysiegowy
Niezłożenie przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier
{"qId":8, "cId":6, "tId":15249}
Rada Regencyjna
tymczasowy organ władzy w polsce
{"qId":9, "cId":6, "tId":15249}
Trzynasty punkt
niepodległości polski w programie państw koalicji
{"qId":10, "cId":6, "tId":15249}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Powstanie ruchu husyckiego na terenie Czech, powstanie husytów, wojny husyckie.
Historia, Matura
19
#wojny #husyckie #jan #hus #husytyzm
Historia, Ogólny
39
Przyporządkuj daty do wydarzenia
Historia, Ogólny
49
Historia, Ogólny
13
pojęcia, ogólne informacje, wydarzenia, postacie
Historia, Liceum, Technikum
29