Nauka: Brzuch i miednica

Test z odpowiedziami.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Powtórzenia lub Fiszek.