CKZ TRANSPORT DROGOWY - D. - PRAWO PODATKOWE

271 pytań Strona 1 Ra
Które z niżej podanych podmiotów muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, które:
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza:
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest:
Dalej