Test: Biochemia2 t1

Test z chemii z odpowiedziami. Test zawiera pytania z biochemii o enzymy i witaminy.

Ilość pytań: 50, Poziom: Studia.

REKLAMA
Jako leki stosuje się:
fosfoglukomutazy
enzymy trzustki
brak poprawnej odpowiedzi
konwertazy enzymatyczne
{"qId":1, "cId":10, "tId":13098}
Cechą wspólną wszystkich proteaz serynowych jest to że:
zawierają aktywne grupy serynowe
mają kieszonkę hydrofobową
zawiera jedną aktywną grupę serynową
mają kieszonkę hydrofilową
{"qId":2, "cId":10, "tId":13098}
Na wykresie podwójnych odwrotności 1/vmax jest wyrażona
s/mol
l/mol
mol/s
mol/l
{"qId":3, "cId":10, "tId":13098}
Zaznacz fałszywe zdanie:
graficzna prezentacja kinetyki reakcji niektórych enzymów monomerycznych to wykres sigmoidalny
mechanizm reakcji dla dwóch lub więcej substratów można opisac jako sekwencyjny, gdy przyłączają się do enzymu w określonej kolejności
enzymy wykazujące zdolność kooperacyjnego przyłączenia substratu - gdy współczynnik hilla &rt;1, to cechuje je dodatnia kooperatywność
równanie hilla opisuje kooperatywnośc dla m.in takich białek, jak kalmodulina czy hemoglobina
{"qId":4, "cId":10, "tId":13098}
Glutation:
zawiera aminokwasy: alaninę, kwas glutaminowy, cysteinę
jest głównym enzymatycznym antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
posiada wiązanie gamma-glutamylowe
cykliczny tripeptyd będący, antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
{"qId":5, "cId":10, "tId":13098}
Trucizny wykazują inhibicję:
nieodwracalna mieszana
brak prawidłowej odp
nieodwracalna niekompetycyjna
odwracalna
{"qId":6, "cId":10, "tId":13098}
Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
Żelazo hemowe jest trudniej wchłaniane, gdyż na powierzchni duodenocytów nie ma transportera dla hemu i żelazo to najpierw musi być odłączone od hemu, żelazo niehemowe jest wchłaniane lepiej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Żelazo hemowe i niehemowe wchłaniają się głównie w końcowym odcinku jelita cienkiego, w czym pomaga witamina C i niskie ph tam panujące
Żelazo niehemowe wchłania się na +3 stopnie utlenienia, Co ułatwia dwunastniczy cytochrom b odpowiedzialny za jego utlenianie z +2 na +3 stopień utlenienia
{"qId":7, "cId":10, "tId":13098}
Działanie enzymu: 1) nie wpływa na entalpię swobodną reakcji 2) reakcje samorzutne mają entalpię na plusie 3) nie wpływa na równowagę reakcji
1 i 3
1 i 2
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
2 i 3
{"qId":8, "cId":10, "tId":13098}
Hormony tarczycy:
nie przechodzą przez łożysko, stąd też niedoczynność tarczycy płodu wymaga przeprowadzenia diagnostyki prenatalnej
nie przechodzą przez łożysko, dlatego robi się badania screeningowe
przechodzą przez łożysko w pierwszych tygodniach ciąży
przechodzą przez łożysko, dlatego w okresie płodowym niedoczynność tarczycy nie ma znaczenia dla prawidłowego rozwoju
{"qId":9, "cId":10, "tId":13098}
Który enzym nie należy do liaz? (2 odp)
karboksylaza pirogronianowa
syntaza cytrynianowa
anhydraza węglanowa
hydrataza
{"qId":10, "cId":10, "tId":13098}
1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
nie ulega ekspresji poza nerkami
między innymi w makrofagach i niektórych nowotworach, a jej zwiększoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
między innymi w makrofagach i enterocytach, a jej obniżoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
ekspresja w lokalizacjach pozanerkowych jest zależna od PTH I zwiększa się u osób z nadczynnością przytarczyc
{"qId":11, "cId":10, "tId":13098}
Stałe Michaleisa Km dla heksokinazy wynoszą 0,15mM dla glukozy i 1,5mM dla fruktozy. W przypadku glukokinazy Km wynosi 10mM dla glukozy. Na podstawie tych informacji wskaż zdanie prawidłowe.
fruktoza ma większe powinowactwo do heksokinazy niż glukoza
przy stęż. glukozy 5mM jeden z enzymów będzie katalizował reakcję szybciej niż z połową Vmax a drugi poniżej połowy szybkości maksymalnej
Vmax dla obu enzymów jest takie same
{"qId":12, "cId":10, "tId":13098}
Najlepiej efektory/inhibitory allosteryczne określa stwierdzenie:
przyłączają się w miejsce inne niż katalityczne enzymu
wpływają na zmiany konformacyjne w miejscu katalitycznym
{"qId":13, "cId":10, "tId":13098}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Węglowodory - test powtórzeniowy

Węglowodory - test powtórzeniowy z węglowodorów i ich wzorów.
Chemia, Ogólny
17
#weglowodory #chemia #chemiaorganiczna

właściwości pierwiastków

właściwości pierwiastków
Chemia, Ogólny
1

Biochemia Witaminy - D

Chemia, Studia
14

woda-gimnazjum

Chemia, Gimnazjum
5

polimery

Chemia, Studia
40