Fizyka I pwr, test z odpowiedziami

baza pytań- egzamin z fizyki I Test dla studentów z fizyki.

REKLAMA
dla jednorodnego gazu doskonalego sa dane: m-masa, v-objetosc, p-cisnienie, T-temperatura,R-stała gazowa, Na= liczba Avogadra. Masa czasteczki tego gazu okreslona jest wyrazeniem:
ln RT/Npv
mpRT/NV
MRVT/N
mpv/NRT
{"qId":1, "cId":9, "tId":12007}
w trakcie adiabatycznego rozprężenia gazu doskonałego, jego temperatura obniża się, gdyż:
oddaje ciepło otoczeniu
maleje jego ciśnienie
maleje jego energia wewnętrzna
rośnie jego energia wewnętrzna
{"qId":2, "cId":9, "tId":12007}
dwa różnoimienne ładunki wytwarzają pole o natężeniu E- i E+, w pewnym punkcie łączącego je odcinka wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego E w tym punkcie spełnia równanie
E=E- -E+
E= (E- + E+)^1/2
E=E- + E+
E=(E- + E+)/2
{"qId":3, "cId":9, "tId":12007}
linia pola elektrostarycznego tworzą z powierzchnią ekwipotencjalną tego pola kąt
zalezny od powierzchni ekwipotencjalnej
zalezy od znaku ladunku wyznaczajacego pole
zero radianow
prosty
{"qId":4, "cId":9, "tId":12007}
jezeli pojemnosc kondensatora wzrosnie 4-krotnie, a napiecie miedzy okladkami zmniejszymy 2-krotnie, to zgromadzona energia pola elektrycznego
wzrosnie 4 razy
zmaleje 2 razy
wzrosnie 2 razy
nie ulegnie zmianie
{"qId":5, "cId":9, "tId":12007}
prąd o natezeniu 2A przeplywajac przez przewodnik o oporze 10 omow w czasie 5s wykona prace
25J
200J
4J
100J
{"qId":6, "cId":9, "tId":12007}
Jezeli przestrzen miedzy okladkami kondensatora naladowanego, nie podlaczonego do ogniwa napelnimy dielektrykiem o przenikalnosci dielektrycznej=4 to roznica potencjalow miedzy okladkami kondensatora
zmaleje 4 razy
zmaleje 2 razy
wzrosnie 2 razy
wzrosnie raz
{"qId":7, "cId":9, "tId":12007}
w srodku szescianu o boku a znajduje sie ujemny jon chloru Cl-, strumien pola elektrycznego 0E przechodzacy przez powierzchnie tego szescianu bedzie rowny
0E=2e/E0
0E=e/E0
0E=e^2/E0
0E=0
{"qId":8, "cId":9, "tId":12007}
Dwa roznoimienne rowne co do wartosci ladunki elektryczne odlegle od siebie o X tworza dipol elektryczny. Jezeli zblizymy je na odleglosc X/2 to moment dipolowy ukladu
wzrosnie 2 razy
nie zmieni sie
zmaleje 4 razy
zmaleje 2 razy
{"qId":9, "cId":9, "tId":12007}
pole elektryczne wytwarzane przed dipol na jego osi zalezy od odleglosci od srodka dipoliu i jesy
odwrotnie proporcjonalne do szescianu odleglosci
proporcjonalne do kwadratu odleglosci
odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odleglosci
wprost proporcjonalne do odleglosci
{"qId":10, "cId":9, "tId":12007}
natezenie pola elektrycznego w przewodniku jest funkcja:
predkosci ruchu uporzadkowanego nosnikow ladunku
gestosci (kondensacji) nosnikow ladunku
wszystkich wymienionych parametrow
ladunku elektrycznego nosnika
{"qId":11, "cId":9, "tId":12007}
W jednorodnym polu elektrycznym o wartosci E na dipol o momencie elektrycznym p dziala moment skracajacy (moment sily) okreslony wzorem
2qE
p x E
(q- + q+)E
pE
{"qId":12, "cId":9, "tId":12007}
rownanie PV/T=const jest rownaniem
przemiany adiabatycznej
przemiany izochorycznej
stanu gazu
przemiany izotermicznej
{"qId":13, "cId":9, "tId":12007}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Do testu powrzucam wszystkie pytania z giełd jakie zna. Gdy macie więcej - piszcie, zaskoczmy zakład biofizy :)UWAGA NA RAZIE TYLKO KILKA PYTAŃ BO MAM MAŁO CZASU, ALE CODZIENNIE BĘDĘ WRZUCAŁ NOWE! W RAZIE BŁĘDÓW PROSZĘ O KOMENTARZE.
Fizyka, Studia
18
#biofizyka #biofiza #biofizyka #umb
Egzamin z biofizyki. Materiały dla studentów.
Fizyka, Ogólny
229
#biofizyka #biofiz #egzamin
Test z biofizyki dla studentów
Fizyka, Studia
136
Fizyka, Studia
269
fizyka2
Fizyka, Studia
26
#fizyka