Test: Fizyka I pwr

Test z fizyki z odpowiedziami. baza pytań- egzamin z fizyki I

Ilość pytań: 145, Poziom: Studia.

REKLAMA
dla jednorodnego gazu doskonalego sa dane: m-masa, v-objetosc, p-cisnienie, T-temperatura,R-stała gazowa, Na= liczba Avogadra. Masa czasteczki tego gazu okreslona jest wyrazeniem:
mpv/NRT
MRVT/N
ln RT/Npv
mpRT/NV
{"qId":1, "cId":9, "tId":12007}
w trakcie adiabatycznego rozprężenia gazu doskonałego, jego temperatura obniża się, gdyż:
maleje jego energia wewnętrzna
rośnie jego energia wewnętrzna
oddaje ciepło otoczeniu
maleje jego ciśnienie
{"qId":2, "cId":9, "tId":12007}
dwa różnoimienne ładunki wytwarzają pole o natężeniu E- i E+, w pewnym punkcie łączącego je odcinka wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego E w tym punkcie spełnia równanie
E=(E- + E+)/2
E=E- -E+
E= (E- + E+)^1/2
E=E- + E+
{"qId":3, "cId":9, "tId":12007}
linia pola elektrostarycznego tworzą z powierzchnią ekwipotencjalną tego pola kąt
prosty
zalezny od powierzchni ekwipotencjalnej
zalezy od znaku ladunku wyznaczajacego pole
zero radianow
{"qId":4, "cId":9, "tId":12007}
jezeli pojemnosc kondensatora wzrosnie 4-krotnie, a napiecie miedzy okladkami zmniejszymy 2-krotnie, to zgromadzona energia pola elektrycznego
nie ulegnie zmianie
zmaleje 2 razy
wzrosnie 4 razy
wzrosnie 2 razy
{"qId":5, "cId":9, "tId":12007}
prąd o natezeniu 2A przeplywajac przez przewodnik o oporze 10 omow w czasie 5s wykona prace
4J
200J
100J
25J
{"qId":6, "cId":9, "tId":12007}
Jezeli przestrzen miedzy okladkami kondensatora naladowanego, nie podlaczonego do ogniwa napelnimy dielektrykiem o przenikalnosci dielektrycznej=4 to roznica potencjalow miedzy okladkami kondensatora
wzrosnie 2 razy
zmaleje 2 razy
wzrosnie raz
zmaleje 4 razy
{"qId":7, "cId":9, "tId":12007}
w srodku szescianu o boku a znajduje sie ujemny jon chloru Cl-, strumien pola elektrycznego 0E przechodzacy przez powierzchnie tego szescianu bedzie rowny
0E=e/E0
0E=e^2/E0
0E=2e/E0
0E=0
{"qId":8, "cId":9, "tId":12007}
Dwa roznoimienne rowne co do wartosci ladunki elektryczne odlegle od siebie o X tworza dipol elektryczny. Jezeli zblizymy je na odleglosc X/2 to moment dipolowy ukladu
zmaleje 4 razy
wzrosnie 2 razy
nie zmieni sie
zmaleje 2 razy
{"qId":9, "cId":9, "tId":12007}
pole elektryczne wytwarzane przed dipol na jego osi zalezy od odleglosci od srodka dipoliu i jesy
proporcjonalne do kwadratu odleglosci
odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odleglosci
wprost proporcjonalne do odleglosci
odwrotnie proporcjonalne do szescianu odleglosci
{"qId":10, "cId":9, "tId":12007}
natezenie pola elektrycznego w przewodniku jest funkcja:
wszystkich wymienionych parametrow
ladunku elektrycznego nosnika
gestosci (kondensacji) nosnikow ladunku
predkosci ruchu uporzadkowanego nosnikow ladunku
{"qId":11, "cId":9, "tId":12007}
W jednorodnym polu elektrycznym o wartosci E na dipol o momencie elektrycznym p dziala moment skracajacy (moment sily) okreslony wzorem
pE
p x E
2qE
(q- + q+)E
{"qId":12, "cId":9, "tId":12007}
rownanie PV/T=const jest rownaniem
przemiany izochorycznej
przemiany adiabatycznej
przemiany izotermicznej
stanu gazu
{"qId":13, "cId":9, "tId":12007}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

fizyka
Fizyka, Studia
16
pwr 2015/2016
Fizyka, Studia
64
#fizyka #pwr
Test zawiera 500 pytań z fizyki, egzamin Fizyka II, pwr
Fizyka, Studia
198
#pwr #egzamin #fizyka #ii #500 #pytan #z #fizyki
Przykładowy egzamin z fizyki
Fizyka, Studia
64
Fizyka, Gimnazjum
19