Test: Maszyny Elektryczne TEST 04

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami.

Ilość pytań: 40, Poziom: Studia.

REKLAMA
1. Jaki jest cel stosowania rdzenia ferromagnetycznego w transformatorze?
1. Wytworzenia strumienia magnetycznego
3. Stworzenie konstrukcji dla uzwojeń
2. Zapewnienie maksymalnego sprzężenia magnetycznego między uzwojeniami
4. Ograniczenie strat na histerezę i prądy wirowe
{"qId":1, "cId":1, "tId":11899}
2. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny synchronicznej jest:
3. Włączenie kondensatorów na zaciski twornika
2. Duża prędkość obrotowa
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości
4. Przyłączenie odbiornika typu R i napędzanie wału
{"qId":2, "cId":1, "tId":11899}
3. Jak indukuje się SEM rotacji?
3. Przez przepływ prądu w zwoju
1. Przez zmianę strumienia sprzężonego w czasie
4. Indukuje się w rdzeniu transformatora przy przepływie prądu
2. Przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami
{"qId":3, "cId":1, "tId":11899}
4. Sprawność silnika asynchronicznego o mocy 10 kW wynosi
1. Około 90%
3. Około 70%
2. Około 98%
4. Około 80%
{"qId":4, "cId":1, "tId":11899}
5. Straty mocy w uzwojeniu zależą od:
3. Rezystancji uzwojenia i prądu do kwadratu
4. Rezystancji uzwojenia i liczby zwojów
1. Rezystancji uzwojenia i napięcia
2. Rezystancji uzwojenia i prądu
{"qId":5, "cId":1, "tId":11899}
6. Uzwojenie twornika maszyny synchronicznej jest:
1. 3-fazowe, ułożone w żłobkach stojana, połączone w gwiazdę
3. 3-fazowe, ułożone w żłobkach wirnika, połączone w trójkąt
2. 3-fazowe, ułożone w żłobkach stojana, połączone w trójkąt
4. 3-fazowe, skupione na biegunach, połączone w gwiazdę
{"qId":6, "cId":1, "tId":11899}
7. Jaka jest sprawność maszyn elektrycznych średnich mocy?
4. Powyżej 95%
3. 80 – 90%
1. Ok. 50%
2. 60 – 70%
{"qId":7, "cId":1, "tId":11899}
8. W maszynie asynchronicznej przepływ wypadkowy 3-fazowego uzwojenia stojana jest równy:
3. 3/2 x przepływ maksymalny w jednej fazie
2. 2/3 x przepływ maksymalny w jednej fazie
1. 3 x przepływ maksymalny w jednej fazie
4. Zależny od chwili czasowej
{"qId":8, "cId":1, "tId":11899}
9. Straty biegu jałowego transformatora są:
1. W przybliżeniu równe stratom w rdzeniu
4. Zależne od prądu biegu jałowego
2. W przybliżeniu równe stratom w uzwojeniu pierwotnym
3. W przybliżeniu równe stratom w uzwojeniach
{"qId":9, "cId":1, "tId":11899}
10. Maszyna synchroniczna reluktancyjna jest:
3. Źródłem mocy biernej indukcyjnej
4. Źródłem lub odbiornikiem mocy czynnej zależnie od prędkości obrotowej
2. Źródłem mocy czynnej i biernej pojemnościowej
1. Źródłem mocy czynnej i biernej indukcyjnej
{"qId":10, "cId":1, "tId":11899}
11. Jakie uzwojenie twornika, w maszynie pr. stałego, nigdy nie ma połączeń wyrównawczych ?
2. Pętlicowe proste
4. Faliste wielokrotne
1. Faliste
3. Pętlicowe wielokrotne
{"qId":11, "cId":1, "tId":11899}
12. Zwój jest średnicowy jeżeli:
3. Jego rozpiętość jest równa średnicy twornika
1. Jego rozpiętość jest równa średnicy stojana
2. Jego rozpiętość jest równa podziałce żłobkowej
4. Jego rozpiętość jest równa podziałce biegunowej
{"qId":12, "cId":1, "tId":11899}
13. Prawdziwe jest równanie transformatora dla wielkości wektorowych:
1. U1 – E1 = I1 Z1 , U’2 – E’2 = I2 Z2
2. U1 + E1 = I1 Z1 , U’2 + E’2 = I’2 Z’2
3. U1 – E1 = I1 Z1 , U2 – E2 = I’2 Z’2
4. U1 – E1 = I1 Z1 , E’2 – U’2 = I’2 Z’2
{"qId":13, "cId":1, "tId":11899}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Test 3
Zawodowe, Studia
39
#elektrotechnika
Maszyny elektryczne test 07
Zawodowe, Studia
39
#test #07 #elektrotechnika
Zawodowe, Ogólny
37
#elektrotechnika
Zawodowe, Ogólny
315
#testdopolicji #two