Test: BK 15.1

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami.

Ilość pytań: 50, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Inhibitory enzymu konwertującego
Inhibitory receptora AT1
Inhibitory reniny
Blokery syntezy angiotensynogenu
{"qId":14, "cId":1, "tId":11568}
Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
Hydroksylacja, Hydroksylacja, metylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, metylacja, hydroksylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, dekarboksylacja , metylacja, Hydroksylacja
Hydroksylacja, dekarboksylacja, hydroksylacja, metylacja
{"qId":15, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Endotelina
Tromboksan
Histamina
EDRF
{"qId":16, "cId":1, "tId":11568}
Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
Angiotensynę II
Adrenalinę
Spadek ciśnienia tętniczego krwi
Wzrost osmolalności osocza
{"qId":17, "cId":1, "tId":11568}
Glikokortykoidy
Zwiększają bilans azotowy organizmu
Zwiększają stężenie glukozy w osoczu
Mają działanie hipoglikemizujące
Obniżają stężenie sodu w osoczu
{"qId":18, "cId":1, "tId":11568}
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
N-metylotransferaza fenyletanolaminy
Metylotransferaza O-katecholowa
Hydroksylaza tyrozynowa
Dekarboksylaza dopy
{"qId":19, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy oksytocyna wazopresyna insulina kortykotropina ACTH sekretyna angiotensyna
Norepinefrynę i tyreotropinę
Insulinę i tyroksynę
Parathormon i hormon wzrostu
Tyreoliberynę i epinefrynę
{"qId":20, "cId":1, "tId":11568}
5’- dejodynaza tarczycowa do swojej aktywności wymaga
Selenu
Miedzi
Cynku
Chromu
{"qId":21, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów powodujących wzrost stężenia glukozy we krwi zaliczamy
Kortyzol
Andrenalinę
Hormon wzrostu
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
{"qId":22, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów, pochodnych proopiomelankortyny zaliczamy
Melanotropinę
Endorfiny
Liportopinę
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
{"qId":23, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz zdanie nieprawdziwe
Kortykoliberyna pobudza wydzielanie kortykotropiny
Somatostatyna pobudza wydzielanie tyreotropiny
Gonadoliberyna pobudza wydzielanie lutropiny
Tyreoliberyna pobudza wydzielanie prolaktyny
{"qId":24, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów do których przekaźnikiem drugorzędowych jest cAMP zaliczamy
LPH, CRH, MSH
TRH, GH hCG
ACTH, FSH, TRH
LH, GH, T3
{"qId":25, "cId":1, "tId":11568}
Wskaż zdanie prawdziwe
Iloraz stężenia jodku w tarczycy i stężenie tego pierwiastka we krwi jest miarą aktywności transportera I
Przemiana estronu w estriol zachodzi przy udziale aromatazy
Konwersję testosteronu do DHT katalizuje 7α- reduktaza
PNMT katalizuje konwersję dopaminy do adrenaliny
{"qId":26, "cId":1, "tId":11568}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Ie1, Ir1, Bw56, Bt-1, Bt-2, budowa..
Zawodowe, Ogólny
14
#nope
swoje do nauki
Zawodowe, Ogólny
127
Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji
Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
Zawodowe, Ogólny
40
#b34 #technikgeodeta #testkompetencjizawodowych
Zawodowe, Wszystkie
51