BK 15.1, test z odpowiedziami

Nauka, Zawodowe, Ogólny.

W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Kortyzol
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Progesteron
Deoksykortykosteron
{"qId":1, "cId":1, "tId":11568}
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Receptory hormonów hydrofilnych
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
{"qId":2, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz prawidłową:
Nadczynność tarczycy i niewydolnośc nerek są przyczyną hiperprolaktynemii
L-DOPA i duże dawki wit.B6 odpowiadają za wzrost stężenia prolaktyny
W trzecim trymestrze ciąży stężenie prolaktyny w surowicy krwi wzrasta dwukrotnie
Prolaktyna zwiększa wydzielanie oksytocyny
{"qId":3, "cId":1, "tId":11568}
Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów m oże być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
Metoksykatecholamin
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Kwasu wanilinomigdałowego
Kwasu 5-hydroksyinodylooctowego
{"qId":4, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substanci nie ma działania antyestrogenowego:
Tamoksyfen
Cyproteron
Progesteron
Inhibitor aromatazy
{"qId":5, "cId":1, "tId":11568}
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
Transkortyną
TBG
Odpowiedzi A i B są prawidłowe
SHGB
{"qId":6, "cId":1, "tId":11568}
Biosynteza insuliny obejmuje:
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
{"qId":7, "cId":1, "tId":11568}
Hormonem o budowie białkowej jest:
TRH
Wazopresyna
LH
DHEA
{"qId":8, "cId":1, "tId":11568}
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Organifikacji jodu
Utleniania jodków
Uwalniania hormonów z połączenia z tyreoglobuliną
Transportu jodu z komórek pęcherzykowych
{"qId":9, "cId":1, "tId":11568}
Nie jest prawdą, że:
Parathormon i kalcytonina działają antagonistycznie na wydalanie jonów Ca w nerce
Stężenie parathormonu rośnie, gdy obniża się kalcemia
Kalcytonina hamuje osteolizę osteoblastyczną
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
{"qId":10, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
{"qId":11, "cId":1, "tId":11568}
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
CRH
Bromokryptyna
TRH
Dopamina
{"qId":12, "cId":1, "tId":11568}
Receptor AT1:
Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
Stymuluje syntezę ECM
Prawidłowe A B i C
Indukuje proliferację SMC
{"qId":13, "cId":1, "tId":11568}
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Inhibitory receptora AT1
Inhibitory reniny
Inhibitory enzymu konwertującego
Blokery syntezy angiotensynogenu
{"qId":14, "cId":1, "tId":11568}
Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
Hydroksylacja, dekarboksylacja, hydroksylacja, metylacja
Hydroksylacja, dekarboksylacja , metylacja, Hydroksylacja
Hydroksylacja, metylacja, hydroksylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, Hydroksylacja, metylacja, dekarboksylacja
{"qId":15, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Tromboksan
EDRF
Endotelina
Histamina
{"qId":16, "cId":1, "tId":11568}
Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
Spadek ciśnienia tętniczego krwi
Wzrost osmolalności osocza
Adrenalinę
Angiotensynę II
{"qId":17, "cId":1, "tId":11568}
Glikokortykoidy
Mają działanie hipoglikemizujące
Zwiększają bilans azotowy organizmu
Zwiększają stężenie glukozy w osoczu
Obniżają stężenie sodu w osoczu
{"qId":18, "cId":1, "tId":11568}
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
Metylotransferaza O-katecholowa
Hydroksylaza tyrozynowa
Dekarboksylaza dopy
N-metylotransferaza fenyletanolaminy
{"qId":19, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy oksytocyna wazopresyna insulina kortykotropina ACTH sekretyna angiotensyna
Tyreoliberynę i epinefrynę
Norepinefrynę i tyreotropinę
Parathormon i hormon wzrostu
Insulinę i tyroksynę
{"qId":20, "cId":1, "tId":11568}

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Fiszki

Sprawdź też podobne testy

EGZAMIN Z EPD UR KRAKÓW
Zawodowe, Studia
30
#sowa #lesnictwo #epd #egzamin
Test do policji, zagadnienie: funkcjonowanie policji.
Zawodowe, Ogólny
76
#funkcjonowaniepolicji #testdopolicji
Zawodowe, Studia
6
#utp
Systemy operacyjne
Zawodowe, Studia
53
#kso #it #learing #engineer #network
Zawodowe, Studia
36