BK 15.1, test z odpowiedziami

Nauka, Zawodowe, Ogólny.

W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Deoksykortykosteron
Kortyzol
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Progesteron
{"qId":1, "cId":1, "tId":11568}
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Receptory hormonów hydrofilnych
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
{"qId":2, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz prawidłową:
L-DOPA i duże dawki wit.B6 odpowiadają za wzrost stężenia prolaktyny
Nadczynność tarczycy i niewydolnośc nerek są przyczyną hiperprolaktynemii
Prolaktyna zwiększa wydzielanie oksytocyny
W trzecim trymestrze ciąży stężenie prolaktyny w surowicy krwi wzrasta dwukrotnie
{"qId":3, "cId":1, "tId":11568}
Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów m oże być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
Kwasu wanilinomigdałowego
Kwasu 5-hydroksyinodylooctowego
Metoksykatecholamin
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
{"qId":4, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substanci nie ma działania antyestrogenowego:
Tamoksyfen
Inhibitor aromatazy
Progesteron
Cyproteron
{"qId":5, "cId":1, "tId":11568}
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
Odpowiedzi A i B są prawidłowe
Transkortyną
SHGB
TBG
{"qId":6, "cId":1, "tId":11568}
Biosynteza insuliny obejmuje:
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
{"qId":7, "cId":1, "tId":11568}
Hormonem o budowie białkowej jest:
Wazopresyna
LH
TRH
DHEA
{"qId":8, "cId":1, "tId":11568}
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Uwalniania hormonów z połączenia z tyreoglobuliną
Organifikacji jodu
Transportu jodu z komórek pęcherzykowych
Utleniania jodków
{"qId":9, "cId":1, "tId":11568}
Nie jest prawdą, że:
Parathormon i kalcytonina działają antagonistycznie na wydalanie jonów Ca w nerce
Stężenie parathormonu rośnie, gdy obniża się kalcemia
Kalcytonina hamuje osteolizę osteoblastyczną
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
{"qId":10, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
{"qId":11, "cId":1, "tId":11568}
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
CRH
Bromokryptyna
TRH
Dopamina
{"qId":12, "cId":1, "tId":11568}
Receptor AT1:
Prawidłowe A B i C
Stymuluje syntezę ECM
Indukuje proliferację SMC
Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
{"qId":13, "cId":1, "tId":11568}
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Inhibitory reniny
Blokery syntezy angiotensynogenu
Inhibitory receptora AT1
Inhibitory enzymu konwertującego
{"qId":14, "cId":1, "tId":11568}
Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
Hydroksylacja, dekarboksylacja, hydroksylacja, metylacja
Hydroksylacja, Hydroksylacja, metylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, metylacja, hydroksylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, dekarboksylacja , metylacja, Hydroksylacja
{"qId":15, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Tromboksan
Histamina
Endotelina
EDRF
{"qId":16, "cId":1, "tId":11568}
Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
Wzrost osmolalności osocza
Adrenalinę
Spadek ciśnienia tętniczego krwi
Angiotensynę II
{"qId":17, "cId":1, "tId":11568}
Glikokortykoidy
Zwiększają stężenie glukozy w osoczu
Obniżają stężenie sodu w osoczu
Mają działanie hipoglikemizujące
Zwiększają bilans azotowy organizmu
{"qId":18, "cId":1, "tId":11568}
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
Dekarboksylaza dopy
N-metylotransferaza fenyletanolaminy
Hydroksylaza tyrozynowa
Metylotransferaza O-katecholowa
{"qId":19, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy oksytocyna wazopresyna insulina kortykotropina ACTH sekretyna angiotensyna
Tyreoliberynę i epinefrynę
Norepinefrynę i tyreotropinę
Insulinę i tyroksynę
Parathormon i hormon wzrostu
{"qId":20, "cId":1, "tId":11568}

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Fiszki

Sprawdź też podobne testy

zkl
Zawodowe, Studia
54
#zkl
Ekotechnologia pozyskiwania drewna UR Leśnictwo
Zawodowe, Studia
31
#ekotechnologia #pozyskiwania #drewna #ur #lesnictwo #ozl #sowa
Pytania testowe na licencję pilota wycieczek - woj. Mazowieckie
Zawodowe, Ogólny
500
#kurszawodowy #kurspilota #turystyka
Zawodowe, Studia
25
Zawodowe, Ogólny
37
#elektrotechnika