Test: BK 15.1

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami.

Ilość pytań: 50, Poziom: Ogólny.

W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Progesteron
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kortyzol
Deoksykortykosteron
{"qId":1, "cId":1, "tId":11568}
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Receptory hormonów hydrofilnych
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
{"qId":2, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz prawidłową:
Prolaktyna zwiększa wydzielanie oksytocyny
W trzecim trymestrze ciąży stężenie prolaktyny w surowicy krwi wzrasta dwukrotnie
Nadczynność tarczycy i niewydolnośc nerek są przyczyną hiperprolaktynemii
L-DOPA i duże dawki wit.B6 odpowiadają za wzrost stężenia prolaktyny
{"qId":3, "cId":1, "tId":11568}
Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów m oże być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Metoksykatecholamin
Kwasu 5-hydroksyinodylooctowego
Kwasu wanilinomigdałowego
{"qId":4, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substanci nie ma działania antyestrogenowego:
Cyproteron
Tamoksyfen
Progesteron
Inhibitor aromatazy
{"qId":5, "cId":1, "tId":11568}
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
Odpowiedzi A i B są prawidłowe
SHGB
TBG
Transkortyną
{"qId":6, "cId":1, "tId":11568}
Biosynteza insuliny obejmuje:
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
{"qId":7, "cId":1, "tId":11568}
Hormonem o budowie białkowej jest:
DHEA
LH
Wazopresyna
TRH
{"qId":8, "cId":1, "tId":11568}
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Transportu jodu z komórek pęcherzykowych
Utleniania jodków
Uwalniania hormonów z połączenia z tyreoglobuliną
Organifikacji jodu
{"qId":9, "cId":1, "tId":11568}
Nie jest prawdą, że:
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
Parathormon i kalcytonina działają antagonistycznie na wydalanie jonów Ca w nerce
Kalcytonina hamuje osteolizę osteoblastyczną
Stężenie parathormonu rośnie, gdy obniża się kalcemia
{"qId":10, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
{"qId":11, "cId":1, "tId":11568}
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
CRH
TRH
Bromokryptyna
Dopamina
{"qId":12, "cId":1, "tId":11568}
Receptor AT1:
Indukuje proliferację SMC
Stymuluje syntezę ECM
Prawidłowe A B i C
Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
{"qId":13, "cId":1, "tId":11568}
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Inhibitory reniny
Inhibitory receptora AT1
Inhibitory enzymu konwertującego
Blokery syntezy angiotensynogenu
{"qId":14, "cId":1, "tId":11568}
Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
Hydroksylacja, dekarboksylacja , metylacja, Hydroksylacja
Hydroksylacja, dekarboksylacja, hydroksylacja, metylacja
Hydroksylacja, Hydroksylacja, metylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, metylacja, hydroksylacja, dekarboksylacja
{"qId":15, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Endotelina
Tromboksan
EDRF
Histamina
{"qId":16, "cId":1, "tId":11568}
Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
Wzrost osmolalności osocza
Adrenalinę
Spadek ciśnienia tętniczego krwi
Angiotensynę II
{"qId":17, "cId":1, "tId":11568}
Glikokortykoidy
Zwiększają stężenie glukozy w osoczu
Obniżają stężenie sodu w osoczu
Mają działanie hipoglikemizujące
Zwiększają bilans azotowy organizmu
{"qId":18, "cId":1, "tId":11568}
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
Hydroksylaza tyrozynowa
N-metylotransferaza fenyletanolaminy
Dekarboksylaza dopy
Metylotransferaza O-katecholowa
{"qId":19, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy oksytocyna wazopresyna insulina kortykotropina ACTH sekretyna angiotensyna
Tyreoliberynę i epinefrynę
Norepinefrynę i tyreotropinę
Insulinę i tyroksynę
Parathormon i hormon wzrostu
{"qId":20, "cId":1, "tId":11568}

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Zawodowe, Wszystkie
292
Test
Zawodowe, Studia
26
#test
Zawodowe, Ogólny
51
Test z prawa socjalnego. Test kompetencji zawodowych - transport.
Zawodowe, Studia
100
#transportdrogowy #ckz
Zawodowe, Ogólny
45