Test: BK 15.1

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami.

Ilość pytań: 50, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kortyzol
Progesteron
Deoksykortykosteron
{"qId":1, "cId":1, "tId":11568}
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Receptory hormonów hydrofilnych
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
{"qId":2, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz prawidłową:
W trzecim trymestrze ciąży stężenie prolaktyny w surowicy krwi wzrasta dwukrotnie
L-DOPA i duże dawki wit.B6 odpowiadają za wzrost stężenia prolaktyny
Prolaktyna zwiększa wydzielanie oksytocyny
Nadczynność tarczycy i niewydolnośc nerek są przyczyną hiperprolaktynemii
{"qId":3, "cId":1, "tId":11568}
Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów m oże być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Kwasu 5-hydroksyinodylooctowego
Kwasu wanilinomigdałowego
Metoksykatecholamin
{"qId":4, "cId":1, "tId":11568}
REKLAMA
Która z poniższych substanci nie ma działania antyestrogenowego:
Tamoksyfen
Cyproteron
Inhibitor aromatazy
Progesteron
{"qId":5, "cId":1, "tId":11568}
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
TBG
SHGB
Transkortyną
Odpowiedzi A i B są prawidłowe
{"qId":6, "cId":1, "tId":11568}
Biosynteza insuliny obejmuje:
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
{"qId":7, "cId":1, "tId":11568}
Hormonem o budowie białkowej jest:
LH
DHEA
Wazopresyna
TRH
{"qId":8, "cId":1, "tId":11568}
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Transportu jodu z komórek pęcherzykowych
Utleniania jodków
Uwalniania hormonów z połączenia z tyreoglobuliną
Organifikacji jodu
{"qId":9, "cId":1, "tId":11568}
Nie jest prawdą, że:
Kalcytonina hamuje osteolizę osteoblastyczną
Stężenie parathormonu rośnie, gdy obniża się kalcemia
Parathormon i kalcytonina działają antagonistycznie na wydalanie jonów Ca w nerce
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
{"qId":10, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
{"qId":11, "cId":1, "tId":11568}
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
Bromokryptyna
Dopamina
TRH
CRH
{"qId":12, "cId":1, "tId":11568}
Receptor AT1:
Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
Prawidłowe A B i C
Stymuluje syntezę ECM
Indukuje proliferację SMC
{"qId":13, "cId":1, "tId":11568}
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Inhibitory enzymu konwertującego
Inhibitory receptora AT1
Inhibitory reniny
Blokery syntezy angiotensynogenu
{"qId":14, "cId":1, "tId":11568}
Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
Hydroksylacja, dekarboksylacja , metylacja, Hydroksylacja
Hydroksylacja, metylacja, hydroksylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, Hydroksylacja, metylacja, dekarboksylacja
Hydroksylacja, dekarboksylacja, hydroksylacja, metylacja
{"qId":15, "cId":1, "tId":11568}
REKLAMA
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Histamina
Endotelina
EDRF
Tromboksan
{"qId":16, "cId":1, "tId":11568}
Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
Spadek ciśnienia tętniczego krwi
Wzrost osmolalności osocza
Adrenalinę
Angiotensynę II
{"qId":17, "cId":1, "tId":11568}
Glikokortykoidy
Zwiększają bilans azotowy organizmu
Mają działanie hipoglikemizujące
Obniżają stężenie sodu w osoczu
Zwiększają stężenie glukozy w osoczu
{"qId":18, "cId":1, "tId":11568}
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
Hydroksylaza tyrozynowa
Metylotransferaza O-katecholowa
Dekarboksylaza dopy
N-metylotransferaza fenyletanolaminy
{"qId":19, "cId":1, "tId":11568}
Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy oksytocyna wazopresyna insulina kortykotropina ACTH sekretyna angiotensyna
Tyreoliberynę i epinefrynę
Insulinę i tyroksynę
Norepinefrynę i tyreotropinę
Parathormon i hormon wzrostu
{"qId":20, "cId":1, "tId":11568}

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

EGZAMIN Z EKOTECHNOLOGII POZYSKANIA DREWNA
Zawodowe, Studia
30
#sowa #ur #lesnictwo #epd #egzamin
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Produkcja wyrobów cukierniczych". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja T4
Zawodowe, Ogólny
40
#t4 #cukiernik #zszcukiernik
Architektura Sieci
Zawodowe, Studia
76
#architektura #sieci
Pytania testowe na licencję pilota wycieczek - woj. Mazowieckie
Zawodowe, Ogólny
500
#kurszawodowy #kurspilota #turystyka