BK 15.1, test z odpowiedziami

Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

REKLAMA
W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Progesteron
Kortyzol
Deoksykortykosteron
{"qId":1, "cId":1, "tId":11568}
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Nie zidentyfikowano podtypów receptorów
Receptory hormonów hydrofilnych
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Podtypy okre ślonych receptorów wiążą się z różnymi hormonami
{"qId":2, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz prawidłową:
W trzecim trymestrze ciąży stężenie prolaktyny w surowicy krwi wzrasta dwukrotnie
Nadczynność tarczycy i niewydolnośc nerek są przyczyną hiperprolaktynemii
Prolaktyna zwiększa wydzielanie oksytocyny
L-DOPA i duże dawki wit.B6 odpowiadają za wzrost stężenia prolaktyny
{"qId":3, "cId":1, "tId":11568}
Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów m oże być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
Kwasu wanilinomigdałowego
Kwasu 5-hydroksyinodylooctowego
Metoksykatecholamin
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
{"qId":4, "cId":1, "tId":11568}
Która z poniższych substanci nie ma działania antyestrogenowego:
Cyproteron
Progesteron
Inhibitor aromatazy
Tamoksyfen
{"qId":5, "cId":1, "tId":11568}
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
Odpowiedzi A i B są prawidłowe
TBG
SHGB
Transkortyną
{"qId":6, "cId":1, "tId":11568}
Biosynteza insuliny obejmuje:
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i ograniczoną proteolizę proinsuliny
Gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Utworzenie mostków disiarczkowych i gamma-karboksylację reszt kwasu glutaminowego proinsuliny.
{"qId":7, "cId":1, "tId":11568}
Hormonem o budowie białkowej jest:
TRH
Wazopresyna
LH
DHEA
{"qId":8, "cId":1, "tId":11568}
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Transportu jodu z komórek pęcherzykowych
Organifikacji jodu
Utleniania jodków
Uwalniania hormonów z połączenia z tyreoglobuliną
{"qId":9, "cId":1, "tId":11568}
Nie jest prawdą, że:
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
Stężenie parathormonu rośnie, gdy obniża się kalcemia
Parathormon i kalcytonina działają antagonistycznie na wydalanie jonów Ca w nerce
Kalcytonina hamuje osteolizę osteoblastyczną
{"qId":10, "cId":1, "tId":11568}
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
Są to hormony zawierające 21 atomów węgla
W jądrach głownym szlakiem syntezy testosteronu jest szlak delta4 cośtam
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
{"qId":11, "cId":1, "tId":11568}
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
TRH
Dopamina
Bromokryptyna
CRH
{"qId":12, "cId":1, "tId":11568}
Receptor AT1:
Prawidłowe A B i C
Warunkuje wzrost resorpcji sodu w kanalikach nerkowych
Indukuje proliferację SMC
Stymuluje syntezę ECM
{"qId":13, "cId":1, "tId":11568}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Zawodowe, Studia
8
#podstawy #telekomunikacji
Test ze znajomości zasad BHP.
Zawodowe, Ogólny
28
#test #bhp #czesc #1
Pytania ze znajomości zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, część 3 testu BHP.
Zawodowe, Ogólny
28
#test #bhp #czesc #3
Test wiedzy zawodowej z kosmetologii. Pytania dotyczą budowy i funkcjonowania skóry, witamin, kolagenu oraz zabiegów kosmetycznych.
Zawodowe, Ogólny
50
#skora #kosmetologia #kolagen
zkl
Zawodowe, Studia
54
#zkl